Nemezis Queen

Nemezis Queen BDSM

EAT MY SHIT 3 - RED BOY

EAT MY SHIT 3 - RED BOY

Today a red boy came to My studio from an announcement. Yesterday I was with my friends for dinner in a restaurant, see how he handled it today.

EAT MY SHIT 3 - RED BOY

Czerwony chłopiec przyjechał do Mojego studia z ogłoszenia. Wczoraj byłam z koleżankami na kolacji w restauracji , zobacz jak dzisiaj sobie z tym poradził.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 20173 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 13min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 1854MB
Language: Polish

19,99 €

ADD TO CART!

TOILET SLAVERY - SISSY TRANS

TOILET SLAVERY - SISSY TRANS

Making a slave a human toilet is not an easy task. The new trans sissy in my studio is a filigree humble slave, so I'm very gentle with her. I want to teach her how to become the best human toilet.

TOILET SLAVERY - SISSY TRANS

Zrobienie z niewolnika ludzkiej toalety nie jest łatwym zadaniem. Nowa sissy w moim studio to filigranowa, pokorna niewolnica, więc obchodzę się z nią bardzo delikatnie. Chcę ją nauczyć, jak zostać najlepszą ludzką toaletą.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 15258 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 15min.
Format: MOV
Category: Toilet Slavery
Size: 1569MB
Language: Polish
Added: 2023-01-22

15,99 €

ADD TO CART!

Nemezis Queen - New Slave

Nemezis Queen - New Slave

This slave dreams of a toilet session but is still very scared. To tame him with the new role, he will only receive strap-on, CBT , trampling caresses. I know that soon he will ask for a new diet :)

Nemezis Queen - New Slave

Nowy niewolnik marzy o sesji toaletowej ale jeszcze bardzo się boi. Aby go oswoić z nową rolą otrzyma narazie tylko pieszczoty strap-on, CBT , trampling. Wiem że niedługo sam poprosi o nową dietę :)

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 19763 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 12min.
Format: MP4
Category: Ballbusting / CBT
Size: 1647MB
Language: Polish
Added: 2023-01-11

7,99 €

ADD TO CART!

EAT MY SHIT 5 - SCAT VIRGIN

EAT MY SHIT 5 - SCAT VIRGIN

A large proportion of submissives in toilet sessions are doing it for the first time or have little experience. This 24-year-old boy became a human toilet for the first time. I saw fear and terror in his eyes, so to make it easier for him to eat his Christmas meal, I put a Christmas tree near him. See how he managed the first time.

EAT MY SHIT 5 - SCAT VIRGIN

Część uległych na sesjach toaletowych robi to po raz pierwszy lub ma małe doświadczenie. Ten 24 letni chłopiec po raz pierwszy został ludzką toaletą. W jego oczach widziałam strach i przerażenie dlatego aby było mu lepiej zjeść świąteczny posiłek postawiłam mu blisko choinkę.Zobacz jak sobie poradził pierwszy raz.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 19866 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 15min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 2074MB
Language: Polish
Added: 2023-01-06

15,99 €

ADD TO CART!

TOILET SLAVE - SHIT IN MY BATHROOM

TOILET SLAVE - SHIT IN MY BATHROOM

A new slave in my bathroom. This toilet is really addicted to shit, swallowing the whole portion does not cause him the slightest problem. After entering my studio, he was not interested in anything but food. I closed the toilet seat and used his mouth to keep the floor from getting dirty.

TOILET SLAVE - SHIT IN MY BATHROOM

Nowy niewolnik w mojej łazience. Ten kibel naprawdę jest uzależniony od gówna , połknięcie całej porcji nie sprawia mu najmniejszych problemów. Po wejściu do mojego studia nie interesowało go nic po za jedzeniem. Zamknęłam sedes i wykorzystałam jego usta nie pozwalając na zabrudzenie podłogi.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 20173 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 11min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 1566MB
Language: Polish

15,99 €

ADD TO CART!

HUMAN TOILET - SISSY FUN TIME

HUMAN TOILET - SISSY FUN TIME

He asked me for a meeting on my Twitter for a long time. He was very afraid of the session in real life. He dreamed of me dressing him up and making him a girlfriend. During the session, I convinced him to lie down under my toilet chair. After all, it turned out that he ate everything. When he was returning home, he wrote to me on WhatsApp that he liked it very much and would come back to me.good boy

HUMAN TOILET - SISSY FUN TIME

Długo prosił mnie o spotkanie na Moim Twitterze. Bardzo bał się sesji w realu. Śniło mu się, że go ubieram i będzie służył jako dziewczyna. Podczas sesji przekonałam go, żeby położył się pod moim sedesem. W końcu okazało się, że zjadł wszystko. Wracając do domu napisał mi na WhatsAppie, że, bardzo mu się podoba i jeszcze wróci do Mnie. dobry chłopak

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 20173 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 11min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 1595MB
Language: Polish

14,99 €

ADD TO CART!

EAT MY BIG SHIT

EAT MY BIG SHIT

Today I had a toilet session with my seasoned slave. He showed up for feeding in red women's panties :). He made me laugh a lot, and I rewarded him with a lot of shit. This could also be your new diet :)

EAT MY BIG SHIT

Dzisiaj miałam sesję toaletową z moim
doświadczonym niewolnikiem . Na karmienie stawił się w czerwonych damskich majteczkach :). Bardzo mnie tym rozbawił , za to wynagrodziłam go dużym gównem. To może być również twoja nowa dieta :)

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 20173 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 13min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 1879MB
Language: Polish

15,99 €

ADD TO CART!

EAT MY SHIT 4 - BLACK BOY - mobile version

EAT MY SHIT 4 - BLACK BOY - mobile version

Your mouth is just a toilet to me. The process of turning a human into a toilet is simple. This slave is really addicted to my shit. Swallows almost anything I want. Meet my black toilet.

EAT MY SHIT 4 - BLACK BOY - mobile version

Twoje usta są dla Mnie tylko toaletą. Proces zmiany człowieka w toaletę jest prosty. Ten niewolnik naprawdę uzależnił się od mojego gówna. Połyka prawie wszystko tak jak chcę. Poznaj moją czarną toaletę.

Video Info: 640x360 Pixel @ 1986 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 19min.
Format: MOV
Category: Toilet Slavery
Size: 291MB
Language: Polish

14,99 €

ADD TO CART!

EAT MY SHIT 4 - BLACK BOY

EAT MY SHIT 4 - BLACK BOY

Your mouth is just a toilet to me. The process of turning a human into a toilet is simple. This slave is really addicted to my shit. Swallows almost anything I want. Meet my black toilet.

EAT MY SHIT 4 - BLACK BOY

Twoje usta są dla Mnie tylko toaletą. Proces zmiany człowieka w toaletę jest prosty. Ten niewolnik naprawdę uzależnił się od mojego gówna. Połyka prawie wszystko tak jak chcę. Poznaj moją czarną toaletę.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 20275 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 19min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 2736MB
Language: Polish

14,99 €

ADD TO CART!

Sunday feeding my slave

Sunday feeding my slave

Sunday feeding my slave. Unfortunately my slave didn't make it, maybe you want to go on his diet.(Polish language)

Niedzielne karmienie mojego niewolnika. Niestety mój niewolnik nie dał rady , może ty chcesz przejść na jego dietę.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 19558 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 13min.
Format: MP4
Category: Shitting / Scat
Size: 1809MB
Language: Polish

6,99 €

ADD TO CART!

sense control - facesitting

sense control - facesitting

My new slave and his first facesitting session at my studio.

sense control - facesitting

Mój nowy niewolnik i jego pierwsza sesja facesitting u mnie w studio.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 19661 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 11min.
Format: MP4
Category: Facesitting
Size: 1492MB
Language: Polish

9,99 €

ADD TO CART!

cbt & footjob session - short film

cbt & footjob session - short film

cbt and footjob session in my studio.

cbt & footjob session - short film

Sesja cbt i footjob w moim studio.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 19456 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 5min.
Format: MP4
Category: Ballbusting / CBT
Size: 743MB
Language: Polish

9,99 €

ADD TO CART!

My shit and piss on your face

My shit and piss on your face

Scat movie. In this video you will see a human toilet that has been asking to meet me on my twitter for a month. He received permission a few days ago, drove 500 km to learn his new diet.

My shit and piss on your face

Film scat . W tym filmie zobaczysz ludzką toaletę ,która przez miesiąc prosiła o spotkanie na moim twitterze. Pozwolenie otrzymał kilka dni temu , jechał 500 km aby poznać swoją nową dietę.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 19661 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 12min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 1623MB
Language: Polish

16,99 €

ADD TO CART!

Your dinner - short movie

Your dinner - short movie

A short video in which I show how I feed a slave in my real sessions.

Your dinner - short movie

Krótki filmik w którym pokazuję jak karmię niewolnika na moich realnych sesjach.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 17818 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 3min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 359MB
Language: Polish

9,99 €

ADD TO CART!

Test toilet - short film

Test toilet - short film

My first short film that I shot during the session.

Test toilet - short film

Jeden z pierwszych filmów scat , kręcony w czasie sesji .

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 18022 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 117 kb/s
Length: 2min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 205MB
Language: Polish

9,99 €

ADD TO CART!

Test of The New Toilet

Test of The New Toilet

Today I was visited by a new living toilet. This young dog was selected at random to participate in a session on my blog.

Test nowej toalety

Dzisiaj odwiedziła mnie nowa żywa toaleta. Ten młody pies został wylosowany do udziału w sesji na moim blogu.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 19661 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 11min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 1562MB
Language: Polish

15,99 €

ADD TO CART!

Nemesis Queen - solo

Nemesis Queen - solo

Some of my short first piss and scat videos.

Nemesis Queen - solo

Kilka moich krótkich pierwszych filmików piss i scat.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 20890 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 7min.
Format: MP4
Category: Shitting / Scat
Size: 1052MB
Language: Polish

11,99 €

ADD TO CART!

Trans Ola - The new whore

Trans Ola - The new whore

Today I will show you the first session in my studio of the new Trans Ola whore. I introduce her to my strapon.

Trans Ola - Nowa dziwka

Dzisiaj pokażę Ci pierwszą sesję w moim studio nowej dziwki Trans Oli.
Ta brzydka dziwka na tej sesji zapoznaje się z moim straponem.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 19661 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 11min.
Format: MP4
Category: Strap-On
Size: 1557MB
Language: Polish

9,99 €

ADD TO CART!

Eat my shit 2 - Trans Ola

Eat my shit 2 - Trans Ola

Meet Trans Ola. In this video you will see the trans slave who ate all the shit of Lady Nemesis Queen.

Eat my shit 2 - Trans Ola

Poznaj Trans Olę. W tym filmie zobaczysz trans niewolnicę która zjadła całe gówno Pani Nemezis Queen.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 18227 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 117 kb/s
Length: 14min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 1744MB
Language: Polish

19,99 €

ADD TO CART!

Scat by night

Scat by night

Today's toilet session - in the basement.
Internships:
Spanking, kissing, massaging the feet.
Rape of the feet of the mouth.
Rimming.
Scat in the mouth.
Learning to eat my shit.

Dzisiejsza sesja toaletowa - w piwnicy.
Praktyki:
Spanking, całowanie, masowanie stóp.
Gwałcenie stopami ust.
Rimming.
Scat do ust.
Nauka jedzenia mojego gówna.

HD Video Video Info: 1280x720 Pixel @ 5000 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 144 kb/s
Length: 11min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 410MB
Language: English

11,99 €

ADD TO CART!

Trans Anna

Trans Anna

The video presents many BDSM practices. Teaching a 21-year-old Trans Asia slave how to serve the Nemesis Queen. Kissing, licking shoes, feet. Foot massage. Strapon game, mouth and ass. Facing, spitting, spanking. Chastity belt, Cbt, gagging, slapping. The session ends with Piss in the shower.

Film przedstawia wiele praktyk z zakresu BDSM.
Uczenie niewolnicy Trans Asi lat 21 jak służyć Nemezis Queen.
Całowanie,lizanie butów, stóp.
Masaż stóp.
Gwałt straponem usta i tyłek.
Facesiting, plucie, spanking.
Pas cnoty,Cbt, kneblowanie,policzkowanie.
Zwieńczeniem sesji jest Piss pod prysznicem.

HD Video Video Info: 1280x720 Pixel @ 5000 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 144 kb/s
Length: 22min.
Format: MP4
Category: Strap-On
Size: 817MB
Language: Polish

14,99 €

ADD TO CART!