Nemezis Queen

Nemezis Queen BDSM

HUMAN TOILET SLAVE

HUMAN TOILET SLAVE

The best human toilet know how to make a lady happy. Firstly, he has to eat everything, secondly, he has to be patient and leave everything in order. This slave showed up on my birthday and made her very happy with him that day.

HUMAN TOILET SLAVE

Najlepsza ludzka toaleta wie, jak uszczęśliwić kobietę. Po pierwsze musi wszystko zjeść, po drugie musi być cierpliwy i po trzecie zostawić po sobie wszystko czyste. Ten niewolnik pojawił się w Moje urodziny i tego dnia bardzo się starał aby zjeść wszystko.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 19661 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 13min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 1753MB
Language: Polish

19,99 €

ADD TO CART!

DELICIOUS SCAT

DELICIOUS SCAT

Are you ready to be my human toilet? Remember, I dictate the terms, you have no say. I'll relax first while you clean my high heels and dirty feet. If you do it wrong or slow, you'll get a whip in the balls. Then I'm going to shit on you and see if you eat everything with dignity. My delicious shit will be your reward, you have to show the highest class. You are an expert in your field, that's why you can't disappoint your Lady.

DELICIOUS SCAT

Czy jesteś gotowy, aby zostać moją ludzką toaletą? Pamiętaj, że to ja dyktuję warunki, nie masz nic do gadania. Najpierw będę się relaksować, kiedy ty będziesz czyścił moje szpilki i brudne stopy. Jeżeli będziesz to robił źle lub wolno to dostaniesz batem po jajach. Później zamierzam na ciebie nasrać i sprawdzić, czy zjesz wszystko z godnością. Moje pyszne gówno będzie dla ciebie nagrodą, musisz się wykazać najwyższą klasą. Jesteś fachowcem w swoim fachu, dlatego nie możesz przecież zawieść swojej Pani.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 8134 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 18min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 1058MB
Language: Polish

19,99 €

ADD TO CART!

SHIT IN THE FOREST

SHIT IN THE FOREST

The human toilet must be ready to swallow shit anytime, anywhere. I love nature and long walks in the woods. There are a lot of animals to look at up close. Everyone knows that in the forest you can't get dirty or litter, so today on my walk I had to use my human toilet. As a gift, he received a large portion of shit from his queen and the responsible task of not getting dirty. The slave does not have much experience, but he tried hard. As a reward, I didn't throw his keys into the river and he was able to return home by car. I know that you too will soon be begging me for it and asking me to take you for a walk.

SHIT IN THE FOREST

Ludzka toaleta musi być gotowa, aby połknąć gówno zawsze i wszędzie. Uwielbiam przyrodę i długie spacery po lesie. Jest tu tyle zwierząt, którym warto przyjrzeć się z bliska. Każdy wie, że w lesie nie można brudzić, śmiecić, dlatego dziś na spacerze musiałem skorzystać z mojej ludzkiej toalety. W prezencie otrzymał od swojej Królowej dużą porcję ciepłego gówna i odpowiedzialne zadanie, aby nie nabrudzić w lesie. Niewolnik nie ma dużego doświadczenia, ale bardzo się starał. W nagrodę nie wyrzuciłam jego kluczyków do rzeki i mógł wrócić do domu samochodem. Wiem, że ty też wkrótce będziesz mnie o to błagał o spacer.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 10957 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 11min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 889MB
Language: Polish

19,99 €

ADD TO CART!

HARD SHIT FEEDING

HARD SHIT FEEDING

To me, you are just a human toilet, your life consists only of swallowing my shit. Your job is, to eat everything I give you. To begin with, I will put an opener in your filthy mouth, you have no right to close it anymore. You are to eat everything!
If you don't eat all the shit, I won't let you wash yourself.
If you puke, you will have more to eat. Conditions you know rally, get to work. Remember that, working in this position is an honor for you. All you can do is eat my shit and say thank you. Once you find yourself in a feeding position, you will have no turning back. See what a fed human toilet looks like. This is your future too, in your dirty head you have only one dream: I want to become a human toilet. Once you see this video, there will be no turning back, it will only be a matter of time.

HARD SHIT FEEDING

Dla mnie jesteś tylko ludzką toaletą, twoje życie polega tylko na połykaniu mojego gówna. Twoim zadaniem jest, zjedzenie wszystkiego, co ci podam. Na początek wsadzę w twoją brudną mordę rozwieracz, nie masz prawa już jej zamknąć. Masz zjeść wszystko!
Jeżeli nie zjesz całego gówna, to nie pozwolę Ci się umyć.
Jeżeli się zrzygasz, to będziesz miał więcej do zjedzenia. Warunki znasz wiec, zabieraj się do pracy. Pamiętaj, że, praca na tym stanowisku jest dla Ciebie zaszczytem. Jedynie co możesz to zjeść moje gówno i podziękować. Jak tylko znajdziesz się pozycji do karmienia, nie będziesz miał odwrotu. Zobacz, jak wygląda nakarmiona ludzka toaleta. To też twoja przyszłość, w swojej brudnej głowie masz tylko jedno marzenie: chcę zostać ludzką toaletą. Jak zobaczysz ten film, nie będzie już odwrotu. To tylko kwestia czasu kiedy się pojawisz u mnie , pamiętaj o tym!

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 7943 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 17min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 981MB
Language: Polish

19,99 €

ADD TO CART!

YOUNG SHIT EATER

YOUNG SHIT EATER

Today's session of a young shit eater who was drawn as part of a contest on my other channels. In this video you will see how a young inexperienced boy turns into a shit eater. This is his first session and first recording ever. Before the session, he received only one task - you have to eat everything that the Lady prepared for you. He knew that if he didn't do something, I would throw him dirty out the door. That day I needed a living toilet, my soft shit went straight into his virgin mouth. After this session, I will no longer look at him as a human being, he will always remain a human toilet.

YOUNG SHIT EATER

Dzisiejsza sesja młodego gównożercy, który został wylosowany w ramach konkursu na innych moich kanałach. W tym filmie zobaczysz jaka przemiana następuje w tym chłopcu. To jego pierwsza sesja i pierwsze nagranie w życiu. Przed sesją otrzymał tylko jedno zadanie – musisz zjeść wszystko, co przygotowała dla ciebie Pani. Wiedział, że jeśli czegoś nie zrobi to wyrzucę go brudnego za drzwi. Tego dnia potrzebowałam żywej toalety, moje miękkie gówno trafiło prosto do jego dziewiczych ust. Po tej sesji nie będę już patrzeć na niego jak na człowieka, na zawsze pozostanie już ludzką toaletą.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 10752 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 13min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 990MB
Language: Polish

16,99 €

ADD TO CART!

PLEASE STOP NEMEZIS QUEEN

PLEASE STOP NEMEZIS QUEEN

Dearest Nemesis Queen, I am asking for your service, I want to be your living toilet. I read such requests every day, I know you dream about it too. Remember, if you don't eat it all, you'll come home covered in shit! You are to eat whatever I prepare for you. This slave already knows that.

PLEASE STOP NEMEZIS QUEEN

Najdroższa Królowo Nemezis proszę o przyjęcie na służbę , chcę zostać Pani żywą toaletą. Czytam takie prośby codziennie , wiem że ty też o tym marzysz. Pamiętaj że jak nie zjesz wszystkiego to do domu wrócisz cały w gównie! Masz jeść wszystko co dla Ciebie przygotuję. Ten niewolnik już to wie.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 10752 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 11min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 800MB
Language: Polish

14,99 €

ADD TO CART!

Scat Slave Education

Scat Slave Education

Open your mouth, swallow, say thanks. For me you are just a human toilet, I can't imagine you as a conversation partner. Your vocabulary should be limited to memorizing only three words that you must constantly have in your head and execute all commands on demand. When I see you, I have only one association - shit. I know you feel that you are like that, I know that soon you will be my toilet too, don't fight. Lie down politely under my chair, you know what to do.

Scat Slave Education

Otwórz usta, przełknij, podziękuj. Dla mnie jesteś tylko ludzką toaletą, nie wyobrażam sobie Ciebie jako partnera do rozmowy. Twoje słownictwo powinno ograniczać się do zapamiętania tylko trzech słów, które musisz stale mieć w głowie i wykonywać wszystkie polecenia na żądanie. Kiedy cię widzę, mam tylko jedno skojarzenie - jesteś toaletą. Wiem, że czujesz, że taki jesteś, wiem, że wkrótce będziesz też moją toaletą, nie walcz. Połóż się grzecznie pod moim krzesłem, wiesz co robić.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 14541 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 14min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 1485MB
Language: Polish

19,99 €

ADD TO CART!

PLUMBER IS A SHIT EATER

PLUMBER IS A SHIT EATER

Today I'm testing the toilet slave and I'm going to see if he can swallow all the shit and piss quickly. This man is a Plumber and I know he's perfect for the job. First, I put the funnel in and offer him a large portion of heavenly champagne. When I know that a slave is well watered, I can serve him a large portion of shit. I set him only one task, he has to eat everything. If he doesn't swallow something, I'll use a toilet brush. So that he knows what awaits him, all the tools for cleaning and pushing the toilet are in sight. I know he deals with shit everyday, so I think he can handle it.

PLUMBER IS A SHIT EATER

Dzisiaj testuję niewolnika toaletowego i zobaczę, czy potrafi szybko przełykać gówno i siki. Ten człowiek jest hydraulikiem i wiem, że jest idealny do tego zadania. Najpierw wkładam lejek i częstuję go dużą porcją niebiańskiego szampana. Kiedy wiem, że niewolnik jest dobrze nawodniony, mogę podać mu dużą porcję gówna. Postawiłam tylko jedno zadanie, musi zjeść wszystko. Jeśli czegoś nie przełknie to użyję szczotki klozetowej. Aby wiedział, co go czeka, wszystkie narzędzia do czyszczenia i przepychania toalety są w zasięgu wzroku. Wiem, że codziennie ma do czynienia z gównem, więc myślę, że sobie poradzi z zadaniem.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 14643 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 14min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 1482MB
Language: Polish

19,99 €

ADD TO CART!

NEW EXPERIENCES

NEW EXPERIENCES

A new slave has been visiting me for several weeks. This is his second lesson during which he will try My champagne. I already know that soon he will get to know other flavors and smells.. :)

NEW EXPERIENCES

Od kilku tygodni odwiedza mnie nowy niewolnik. To jego druga lekcja, podczas której spróbuje Mojego szampana. Już wiem, że wkrótce pozna inne smaki ... :)

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 11059 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 122 kb/s
Length: 5min.
Format: MP4
Category: Peeing
Size: 418MB
Language: Polish

5,99 €

ADD TO CART!

TOILET MOUTH

TOILET MOUTH

My new human toilet worked as a courier in a previous life. He often delivered groceries and saw my chair for feeding slaves. When I figured out what his desires were, I decided to use it. On my next visit, as he looked at my apartment and furniture timidly, I told him I was sure he was hungry. He was very ashamed and resigned to his fate. From an ordinary boy, he became a human toilet in an instant. To humiliate him even more, I told him that he would also become an actor and that he should beg me for it. As he undressed and lay on the floor, I saw that he was resigned to his fate.

First I peed in his mouth and he swallowed it all, then I shit in his mouth. It made him so horny and he wanted to touch himself. To make it more pleasant, I whipped him on the balls and arms. He will always be my toilet slave. Now I am looking for a photographer to cooperate and feed, if you can do it, please contact me.

TOILET MOUTH

Moja nowa ludzka toaleta w poprzednim życiu pracowała jako kurier. Często dostarczał zakupy i widywał Moje krzesło do karmienia. Kiedy zdałam sobie sprawę, jakie są jego pragnienia, postanowiłam to wykorzystać.Podczas następnej wizyty, kiedy nieśmiało oglądał moje mieszkanie i meble, powiedziałem mu, że jestem pewna, że jest głodny. Był bardzo zawstydzony i pogodzony ze swoim losem. Ze zwykłego chłopca w jednej chwili stał się ludzką toaletą. Żeby go jeszcze bardziej upokorzyć, powiedziałam mu, że będzie też aktorem i że powinien Mnie o to błagać. Kiedy się rozebrał i położył na podłodze, zobaczyłam, że pogodził się ze swoim losem.

Najpierw nasikałam mu do ust, a on wszystko połknął, a później się wysrałam. To go bardzo podnieciło i chciał się dotykać. Aby było mu wygodniej, biczowałam jego jądra i ramiona. Na zawsze będzie już Moim toaletowym niewolnikiem. Teraz poszukuję fotografa do współpracy i karmienia, jeśli dasz radę, to się zgłoś.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 10650 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 8min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 576MB
Language: Polish

14,99 €

ADD TO CART!

LITTLE SLUT

LITTLE SLUT

My little bitch just lost her virginity. His tight ass started stretching today, I'm going to turn him into my personal fucktoy.

LITTLE SLUT

Moja mała suka właśnie straciła dziewictwo. Jego ciasna dupa zaczęła się dziś rozciągać. Zamierzam zamienić go w moją osobistą zabawkę do ruchania.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 10752 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 17min.
Format: MP4
Category: Strap-On
Size: 1278MB
Language: Polish

9,99 €

ADD TO CART!

DIVINE NECTAR

DIVINE NECTAR

Entering My studio you can always count on a warm welcome and divine nectar right after entering...

DIVINE NECTAR

Entering My studio you can always count on a warm welcome and divine nectar right after entering...

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 15053 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 3min.
Format: MP4
Category: Peeing
Size: 372MB
Language: Polish

3,99 €

ADD TO CART!

NEMEZIS QUEEN- HORSE RIDING

NEMEZIS QUEEN- HORSE RIDING

I have always dreamed of having my own horse and now it has come true. When winter is over, the horse will be taken outside.

NEMEZIS QUEEN- HORSE RIDING

I have always dreamed of having my own horse and now it has come true. When winter is over, the horse will be taken outside.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 15053 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 6min.
Format: MP4
Category: Ponyplay
Size: 659MB
Language: Polish

5,99 €

ADD TO CART!

GOLDEN RAIN - SHORT VIDEO

GOLDEN RAIN - SHORT VIDEO

A few of you on break from work come just to drink my sweet champagne. The slave in the video ordered a quick shoot just because he was thirsty....

GOLDEN RAIN - SHORT VIDEO

Kilku z was w przerwie w pracy przyjeżdża tylko po to aby napić się mojego słodkiego szampana. Niewolnik na filmie zamówił szybką sesję tylko dlatego że był spragniony ....

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 19354 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 4min.
Format: MP4
Category: Peeing
Size: 494MB
Language: Polish

3,99 €

ADD TO CART!

MEDICAL SESSION

MEDICAL SESSION

A video of playing doctor, only for connoisseurs of needles. The Submissive in the movie is experienced and visits me regularly. Only watch if you like these genres.

MEDICAL SESSION

Film z zabawy w doktora, tylko dla koneserów igieł. Uległy który występuje w filmie jest doświadczony i regularnie mnie odwiedza. Oglądaj tylko jeżeli lubisz te klimaty.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 19763 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 13min.
Format: MP4
Category: Fetish
Size: 1786MB
Language: Polish

10,99 €

ADD TO CART!

PISSING IN YOUR MOUTH - SHORT VIDEO

PISSING IN YOUR MOUTH - SHORT VIDEO

Would you like champagne? My slave loves it. A short video of the preparation of a new human toilet

PISSING IN YOUR MOUTH

Masz ochotę na szampana ? Mój niewolnik to uwielbia. Krótki film z przygotowań do roli nowej ludzkiej toalety.

HD Video Video Info: 1280x720 Pixel @ 10752 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 121 kb/s
Length: 3min.
Format: MP4
Category: Peeing
Size: 223MB
Language: Polish

3,99 €

ADD TO CART!

SHIT FEEDING TIME

SHIT FEEDING TIME

You can be a banker, a lawyer, a doctor, a carpenter. If you find yourself in the position of this slave, your fate is sealed and there's no turning back. To me, you'll just be a human toilet. All you can do is survive. Remember you have to eat everything.

SHIT FEEDING TIME

Możesz być bankierem , adwokatem , lekarzem, stolarzem . Jeśli znajdziesz się w takim położeniu jak ten niewolnik to twój los jest przesądzony i nie masz już odwrotu.Dla mnie będziesz tylko ludzkim kiblem. Jedyne co możesz to przetrwać. Pamiętaj musisz zjeść wszystko.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 19968 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 11min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 1505MB
Language: Polish

16,99 €

ADD TO CART!

SISSY TRANS TRAINING

SISSY TRANS TRAINING

My new Trans Sissy really wants to be a whore and serve clients in my studio. In this video you will see part of the training, would you like to try it like her?

SISSY TRANS TRAINING

Moja nowa Trans Sissy bardzo chce zostać dziwką i obsługiwać klientów w moim studio. W tym filmie zobaczysz część szkolenia, czy chciałbyś spróbować tak jak ona ?

HD Video Video Info: 1280x720 Pixel @ 9916 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 19min.
Format: MOV
Category: Facesitting
Size: 1374MB
Language: Polish

9,99 €

ADD TO CART!

TOILET SLAVERY - SISSY TRANS

TOILET SLAVERY - SISSY TRANS

Making a slave a human toilet is not an easy task. The new trans sissy in my studio is a filigree humble slave, so I'm very gentle with her. I want to teach her how to become the best human toilet.

TOILET SLAVERY - SISSY TRANS

Zrobienie z niewolnika ludzkiej toalety nie jest łatwym zadaniem. Nowa sissy w moim studio to filigranowa, pokorna niewolnica, więc obchodzę się z nią bardzo delikatnie. Chcę ją nauczyć, jak zostać najlepszą ludzką toaletą.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 15258 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 15min.
Format: MOV
Category: Toilet Slavery
Size: 1569MB
Language: Polish

14,99 €

ADD TO CART!

Nemezis Queen - New Slave

Nemezis Queen - New Slave

This slave dreams of a toilet session but is still very scared. To tame him with the new role, he will only receive strap-on, CBT , trampling caresses. I know that soon he will ask for a new diet :)

Nemezis Queen - New Slave

Nowy niewolnik marzy o sesji toaletowej ale jeszcze bardzo się boi. Aby go oswoić z nową rolą otrzyma narazie tylko pieszczoty strap-on, CBT , trampling. Wiem że niedługo sam poprosi o nową dietę :)

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 19763 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 12min.
Format: MP4
Category: Ballbusting / CBT
Size: 1647MB
Language: Polish

7,99 €

ADD TO CART!

EAT MY SHIT 5 - SCAT VIRGIN

EAT MY SHIT 5 - SCAT VIRGIN

A large proportion of submissives in toilet sessions are doing it for the first time or have little experience. This 24-year-old boy became a human toilet for the first time. I saw fear and terror in his eyes, so to make it easier for him to eat his Christmas meal, I put a Christmas tree near him. See how he managed the first time.

EAT MY SHIT 5 - SCAT VIRGIN

Część uległych na sesjach toaletowych robi to po raz pierwszy lub ma małe doświadczenie. Ten 24 letni chłopiec po raz pierwszy został ludzką toaletą. W jego oczach widziałam strach i przerażenie dlatego aby było mu lepiej zjeść świąteczny posiłek postawiłam mu blisko choinkę.Zobacz jak sobie poradził pierwszy raz.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 19866 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 15min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 2074MB
Language: Polish

15,99 €

ADD TO CART!