Nemezis Queen

Nemezis Queen BDSM

PLEASE STOP NEMEZIS QUEEN

PLEASE STOP NEMEZIS QUEEN

Dearest Nemesis Queen, I am asking for your service, I want to be your living toilet. I read such requests every day, I know you dream about it too. Remember, if you don't eat it all, you'll come home covered in shit! You are to eat whatever I prepare for you. This slave already knows that.

PLEASE STOP NEMEZIS QUEEN

Najdroższa Królowo Nemezis proszę o przyjęcie na służbę , chcę zostać Pani żywą toaletą. Czytam takie prośby codziennie , wiem że ty też o tym marzysz. Pamiętaj że jak nie zjesz wszystkiego to do domu wrócisz cały w gównie! Masz jeść wszystko co dla Ciebie przygotuję. Ten niewolnik już to wie.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 10752 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 11min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 800MB
Language: Polish

14,99 €

ADD TO CART!

FOOT FETISHIST TRAINING

FOOT FETISHIST TRAINING

Making a human toilet out of a slave is a whole process. In this video, an inexperienced slave will be prepared for his new role. First we need to get to know each other, in the first place the slave will learn the taste and smell of the feet of the mistress. When I know that he can be used then his fate will be sealed. I will never treat him like a human being anymore. This video is just an introduction to the role of the toilet. FIlm of the first shit feeding was published earlier . Find it on my profile.

FOOT FETISHIST TRAINING

FOOT, FETISH

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 10752 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 8min.
Format: MP4
Category: Foot Fetish
Size: 591MB
Language: Polish

4,99 €

ADD TO CART!

EATING ASS AND EATING SHIT

EATING ASS AND EATING SHIT

The greatest honor for a toilet slave is to eat shit straight from the source. The toilet slave today enjoyed such a meal served in his favorite way. First I made him lick my ass until I told him to stop. I smothered him with my sweet ass, he had to smell and feel my shit on his tongue. When I knew I wanted to shit already, I made him open his mouth wide and started feeding. A large portion of shit found its way down his throat and was swallowed quickly. It's always a pleasure to shit straight into his mouth, but to add variety to the meal today I decided that the second portion would be served from his favorite bowl. It was a nasty slow feeding, when I looked into his eyes I could just see the dirty nasty toilet in him already. You like it too don't you? Write how you would like to be in his shoes, open your mouth wide and wait for me to fill you with nasty shit.

EATING ASS AND EATING SHIT

Największym zaszczytem dla niewolnika toaletowego jest jedzenie gówna prosto ze źródła. Niewolnik toaletowy dzisiaj rozkoszował się takim posiłkiem podanym w jego ulubiony sposób. Najpierw kazałam mu lizać moją dupę, dopóki mu nie powiem, żeby przestał. Dusiłam go słodką dupą, musiał poczuć zapach i moje gówno na swoim języku. Kiedy wiedziałam, że chcę już srać, to kazałam mu szeroko otworzyć usta i zaczęłam karmienie. Duża porcja gówna znalazła się w jego gardle i została szybko połknięta. Zawsze z przyjemnością sram prosto do mordy, ale żeby urozmaicić posiłek dzisiaj postanowiłam że druga porcja zostanie podana z jego ulubionej miski. To było paskudne powolne karmienie, kiedy patrzyłam mu w oczy, to widziałam w nim już tylko brudną paskudną toaletę. Ty też to lubisz prawda? Napisz, jak chciałbyś być na jego miejscu, otworzyć szeroko usta i czekać aż napełnię cię paskudnym gównem.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 11059 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 14min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 1077MB
Language: Polish

14,99 €

ADD TO CART!

NEW HUMAN TOILET

NEW HUMAN TOILET

My new toilet is waiting on the floor, and I feel like using it today. He was tied up with plastic wrap because I was afraid he wouldn't cooperate. Earlier I told him that today he would eat everything I prepared. First I sat on the toilet and let him admire my divine ass. When I saw that he was ready, he could have a drink first. The slave opened his mouth wide and in a moment I flushed the toilet with my pee. He drank it all to the last drop, I could see exactly how satisfied he was and how much he liked it. Later I told him to keep his mouth open all the time, and I served him breakfast straight from the source. My shit filled his entire mouth, the only thing left for him to do was to survive. When I fed him warm shit, I no longer saw him as a human being, from now on he became a human toilet forever, a dirty slave, a loser.

NEW HUMAN TOILET

Moja nowa toaleta czeka na podłodze, a ja mam ochotę dzisiaj z niej skorzystać. Został związany folią, ponieważ obawiałam się, że nie będzie współpracował. Wcześniej powiedziałam mu, że dzisiaj zje wszystko, co przygotowałam. Najpierw usiadłam na toalecie i pozwoliłam mu podziwiać mój boski tyłek. Gdy zobaczyłam, że jest gotowy, to najpierw mógł się napić. Niewolnik otworzył szeroko usta i za chwilę spłukałam toaletę moimi sikami. Wypił wszystko do ostatniej kropli, dokładnie widziałam jak bardzo jest zadowolony i mu to smakuje. Później kazałam mu cały czas trzymać otwarte usta, a ja podałam mu śniadanie prosto ze źródła. Moje gówno wypełniło całe usta, jedyne co mu pozostało to przetrwać. Kiedy karmiłam go ciepłym gównem, nie widziałam w nim już człowieka, od teraz na zawsze został ludzką toaletą, brudnym niewolnikiem.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 11162 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 14min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 1111MB
Language: Polish

16,99 €

ADD TO CART!

FOOTBOY

FOOTBOY

It's a great honor to be under my feet. This new foot boy does his job very well, he's made for it. As a reward, he got a solid kick in the balls.

FOOTBOY

To wielki zaszczyt być pod moimi stopami. Ten nowy chłopak od stóp bardzo dobrze wykonuje swoją pracę , jest do tego stworzony. W nagrodę dostał solidnego kopa w jaja.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 10957 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 9min.
Format: MP4
Category: Foot Domination
Size: 710MB
Language: Polish

5,99 €

ADD TO CART!

SWALLOW MY SHIT

SWALLOW MY SHIT

My slave is lucky enough to be my toilet. His mouth is made for swallowing my shit. He must always be close by, then when I have the need to go to the bathroom. Today I had him lie down quickly on the floor and open his mouth wide. He did as he was told. When I was over his head, I told him he would get my champagne first. I know he loves it and will drink it all without hesitation. He's so pathetic, and I love it, so he'll get the still warm shit right in his mouth. As I was filling his mouth with delicious shit, I noticed that one piece fell to the floor. A good kibble can't waste anything, that's why he'll eat from the floor too. He's so pathetic, when he's done, it will stink out of his mouth all day.

SWALLOW MY SHIT

Mój niewolnik ma to szczęście, że jest moją toaletą. Jego morda jest stworzona do połykania mojego gówna. Musi być zawsze blisko, wtedy kiedy mam potrzebę pójścia do łazienki. Dzisiaj kazałam mu położyć się szybko na podłodze i szeroko otworzyć usta. Zrobił, jak mu kazano. Kiedy byłam nad jego głową, powiedziałam mu, że najpierw dostanie mojego szampana. Wiem, że to uwielbia i wypije wszystko bez zawahania się. Jest taki żałosny, a ja to kocham, dlatego dostanie jeszcze ciepłe gówno prosto do mordy. Kiedy wypełniałam jego usta pysznym gównem, zauważyłam, że jeden kawałek spadł na podłogę. Dobry kibel niczego nie może zmarnować, dlatego będzie jadł też z podłogi. Jest taki żałosny, jak skończy, to będzie śmierdziało mu z ust cały dzień.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 11059 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 12min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 913MB
Language: Polish

15,99 €

ADD TO CART!

OPEN YOUR MOUTH AND EAT MY SHIT

OPEN YOUR MOUTH AND EAT MY SHIT

A few days ago I visited a friend in another city. We explored the old city and I visited some good restaurants during that time. In the evening we went to a party and there I sampled a lot of great local cuisine. When we got back to the hotel, I wrote to my local living toilet that he was to appear in the morning for breakfast the next day. He was to prepare well and show up on time in the morning. When he arrived, he was informed of his role and prepared for his role as a human toilet. I really wanted to shit already, so I sat down at my local toilet and had him massage my legs. When I knew the moment was approaching, the slave was instructed to open his mouth and in a moment he received the first portion of my hot shit. He swallowed the first portion very quickly, he didn't see that it wasn't over yet. The second huge portion of shit in his mouth made him turn blue and start choking. I couldn't let him soil the floor, so I started beating him with a whip and rushing him to make him eat faster. After finishing his meal, he was immediately banished from the room.

OPEN YOUR MOUTH AND EAT MY SHIT

Kilka dni temu odwiedziłam przyjaciółkę w innym mieście. Zwiedzałyśmy stare miasto i odwiedziłam w tym czasie kilka dobrych restauracji. Wieczorem poszłyśmy na imprezę i tam też próbowałam dużo wspaniałej lokalnej kuchni. Po powrocie do hotelu napisałam do mojej lokalnej żywej toalety, że w następnym dniu ma się stawić rano na śniadanie. Miał się dobrze przygotować i stawić się punktualnie rano. Gdy przyszedł, został poinformowany o swojej roli oraz przygotowany do roli ludzkiej toalety. Bardzo chciałam już srać, dlatego usiadłam przy swojej lokalnej toalecie i kazałam mu masować moje nogi. Kiedy wiedziałam, że zbliża się ten moment, niewolnik dostał polecenie, aby otworzyć mordę i za chwilę otrzymał pierwszą porcję mojego gorącego gówna. Bardzo szybko połykał pierwszą porcję, nie widział jeszcze, że to nie koniec. Druga wielka porcja gówna w jego ustach sprawiła, że zrobił się siny i zaczął się dusić. Nie mogłam pozwolić, żeby zabrudził podłogę, dlatego zaczęłam go bić batem i poganiać, aby szybciej zjadł. Po skończeniu posiłku został natychmiast wygnany z pokoju.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 8103 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 16min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 963MB
Language: Polish

19,99 €

ADD TO CART!

TASTE MY WARM SHIT

TASTE MY WARM SHIT

Leon the Shitter is my best human toilet. I'm proud of him because he can swallow any amount of crap whenever I have to shit in his mouth. Yesterday I spent the whole day in the city, I was out shopping with friends, then we went to an Asian restaurant. Today I knew Leon would have a difficult feeding. First I put a funnel in his mouth so that no drop of my wonderful champagne would go to waste. Later, the slave was commanded to open his mouth and I began to slowly feed him small pieces of shit. I had him first chew each little piece that came out of my ass slowly and then swallow it. Nothing could go to waste. After this long feeding, I saw his face, which was almost clean. I know Leon is a professional, he will politely swallow every piece of shit. Every human toilet should take an example from him.

TASTE MY WARM SHIT

Leon Gównożerca to moja najlepsza ludzka toaleta. Jestem z niego dumna, ponieważ potrafi połknąć każdą ilość gówna zawsze, wtedy gdy muszę mu srać do ust. Wczoraj cały dzień spędziłam w mieście, byłam na zakupach z przyjaciółkami, później poszłyśmy do restauracji azjatyckiej. Dzisiaj wiedziałam, że Leon będzie miał trudne karmienie. Najpierw włożyłam mu lejek do ust, aby żadna kropla mojego cudownego szampana się nie zmarnowała. Później niewolnik otrzymał komendę, aby otworzył mordę i zaczęłam go powoli karmić małymi kawałkami gówna. Kazałam mu najpierw każdy mały kawałek, który wydostał się z mojej dupy wolno przeżuć a później połknąć. Nic nie mogło się zmarnować. Po tym długim karmieniu zobaczyłam jego twarz, która była prawie czysta. Wiem, że Leon to zawodowiec, grzecznie połkną każdy kawałek gówna. Każda ludzka toaleta powinna brać z niego przykład.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 11059 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 11min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 841MB
Language: Polish

15,99 €

ADD TO CART!

YOUNG HUMAN TOILET

YOUNG HUMAN TOILET

The human toilet has no rights, it is always me who decides how it will be fed. My new young human toilet today has a difficult task, because he will have to eat shit straight from my ass. First I sat on his face and had him kiss my ass and gave him piss to drink. Later, the slave waited for a long time until it served as a full human toilet. When I urgently needed to shit, the slave opened his mouth and after a while had a face full of shit. His main task that day was to swallow everything I prepared for him. You got to see me shove more portions of shit into his mouth, and he slowly swallowed it, choking and almost vomiting. In a few months I'm going to be visited by an acquaintance from another country who is also a dominant and likes to shit in the mouths of slaves, we're going to have a scat party, so I need to teach him to eat shit fast by then and find a second candidate to serve some ladies at the party.

YOUNG HUMAN TOILET

Ludzka toaleta nie ma żadnych praw, to ja zawsze decyduje, w jaki sposób zostanie nakarmiony. Moja nowa młoda ludzka toaleta dzisiaj ma trudne zadanie, ponieważ będzie musiała jeść gówno prosto z mojej dupy. Najpierw usiadłam mu na twarzy i kazałam całować moją dupę oraz podałam mu piss do wypicia. Później niewolnik długo czekał aż będzie służyć jako pełna ludzka toaleta. Kiedy pilnie potrzebowałam srać, niewolnik otworzył usta i po chwili miał twarz pełną gówna. Jego głównym zadaniem tego dnia było połknięcie wszystkiego, co mu przygotowałam. Musisz zobaczyć, jak wpycham mu do ust kolejne porcje gówna, a on powoli to przełyka, dusząc się i prawie wymiotując. Za kilka miesięcy odwiedzi mnie znajoma z innego kraju, która też dominuje i lubi srać w usta niewolnikom, zamierzamy zrobić imprezę scat, dlatego muszę nauczyć go do tego czasu szybko jeść gówno i znaleźć drugiego kandydata do obsługiwania kilku Pań na imprezie.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 8138 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 18min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 1069MB
Language: Polish

19,99 €

ADD TO CART!

LICK MY FEET

LICK MY FEET

do you like feet? That's good. I like to work when the foot boy licks my feet. If he does well, I always let him finish with his hand.

LICK MY FEET

Lubisz stopy? To dobrze. Lubię pracować kiedy foot boy liże moje stopy. Jak dobrze się sprawdzi zawsze pozwalam mu skończyć ręką.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 14643 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 7min.
Format: MP4
Category: Foot Fetish
Size: 746MB
Language: Polish

6,99 €

ADD TO CART!

SHIT EATER DEBUT

SHIT EATER DEBUT

A new living toilet visited me today. In this video you will see an absolute virgin who dreamed of eating my shit. At first I told him what his role was today and he was able to massage my feet. I could see how scared he was and his hands were shaking. As soon as he laid down under my toilet seat, I told him he was going to eat my shit today and if he left anything he would be beaten. The boy politely opened his mouth and after a while received a large portion of shit. I saw him shaking all over, but then there was no turning back. At that moment, I stopped treating him as a human being, from now on he will be my new living toilet.

SHIT EATER DEBUT

Dzisiaj odwiedziła mnie nowa żywa toaleta. Na tym filmie zobaczysz absolutną dziewicę, która marzyła o zjedzeniu mojego gówna. Na początku powiedziałam mu, jaka jest dzisiaj jego rola i mógł masować moje stopy. Widziałam, jak bardzo się bał i trzęsły mu się dłonie. Gdy tylko położył się pod moim krzesłem toaletowym, to powiedziałam mu, że będzie dzisiaj jadł moje gówno i jak coś zostawi, to będzie bity. Chłopak grzecznie otworzył usta i po chwili otrzymał dużą porcję gówna. Widziałam, jak cały się trzęsie, ale wtedy nie było już odwrotu. W tamtej chwili przestałam traktować go jak człowieka, od tej pory będzie moją nową żywą toaletą.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 11162 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 15min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 1202MB
Language: Polish

19,99 €

ADD TO CART!

SHIT ACTOR

SHIT ACTOR

To become a good actor, you need to practice and gain experience by participating in castings. Even a shitty actor like you has a chance to play a leading role. You have to take every opportunity to become a famous shitty actor, we both know you've been dreaming about it all your shitty life. After watching this film you are to report to me for casting. In your debut you'll get an easy role to play, you'll just have to eat all the shit and say thanks. You see, you'll be doing what you love. I know you love to eat shit, and this is your destiny. It is imperative that you buy this film and prepare for your role. The shit-eater from this film entered a contest on Twitter and got his chance for a free session and performance. He came 500 km just to eat a large portion of my shit. See in this video who you are, imagine that this is you. You're supposed to apply now because the number of places is limited. You may not get another chance like this. Remember, your old life no longer exists, from today you are a human toilet.Write

SHIT ACTOR

Aby zostać dobrym aktorem, trzeba ćwiczyć i zdobywać doświadczenie uczestnicząc w castingach. Nawet taki gówniany aktor jak ty ma szansę do zagrania głównej roli. Musisz wykorzystać każdą okazję, aby stać się sławnym gównożercą, oboje wiemy, że marzysz o tym całe swoje gówniane życie. Po obejrzeniu tego filmu masz zgłosić się do mnie na casting. W debiucie dostaniesz łatwą rolę do zagrania, będziesz musiał tylko zjeść całe gówno i podziękować. Widzisz, będziesz robił to, co kochasz. Wiem, że uwielbiasz jeść gówno, i to jest właśnie twoje przeznaczenie. Koniecznie masz kupić ten film i przygotowywać się do swojej roli. Gównojad z tego filmu zgłosił się do konkursu na Twitterze i otrzymał swoją szansę na darmową sesję i występ. Przyjechał 500 km tylko po to, aby zjeść dużą porcję mojego gówna. Zobacz na tym filmie, kim jesteś, wyobraź sobie, że to jesteś ty. Masz się zgłosić teraz, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona. Możesz nie otrzymać więcej takiej szansy. Zapamiętaj, twoje stare życie już nie istnieje, od dzisiaj jesteś ludzką toaletą.Pisz.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 14848 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 10min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 1014MB
Language: Polish

15,99 €

ADD TO CART!

DESSERT FOR TOILET SLAVE

DESSERT FOR TOILET SLAVE

Today was to be a simple bdsm session. The slave eagerly took care of my shoes and cleaned my palace. I decided to surprise him for his devotion and prepared dessert. Slave doesn't have much experience in toilet domination, but I knew he would do literally anything for me. When the wonderful moment was about to happen, he was given a deep plate and then I prepared his favorite chocolate dessert. He is very well behaved, so he ate everything politely and as a reward I let him lick the plate. I know that, you also crave such a dessert. What are you going to do with it?

DESSERT FOR TOILET SLAVE

Dziś miała być normalna sesja BDSM. Niewolnik zajmował się moimi butami i sprzątał moje mieszkanie. Postanowiłam za jego oddanie zrobić mu niespodziankę i przygotowałam pyszny deser. Niewolnik nie ma dużego doświadczenia w dominacji toaletowej, ale wiedziałam, że zrobi dla mnie dosłownie wszystko. Kiedy ta cudowna chwila miała się wydarzyć, otrzymał głęboki talerz i wtedy przygotowałam mu jego ulubiony deser czekoladowy. Jest bardzo dobrze wychowany, więc zjadł wszystko grzecznie i jako nagrodę pozwoliłam mu wylizać ten talerz. Wiem, że, też masz ochotę na taki deser. Co zamierzasz z tym zrobić?

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 11059 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 12min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 937MB
Language: Polish

16,99 €

ADD TO CART!

DELICIOUS SCAT

DELICIOUS SCAT

Are you ready to be my human toilet? Remember, I dictate the terms, you have no say. I'll relax first while you clean my high heels and dirty feet. If you do it wrong or slow, you'll get a whip in the balls. Then I'm going to shit on you and see if you eat everything with dignity. My delicious shit will be your reward, you have to show the highest class. You are an expert in your field, that's why you can't disappoint your Lady.

DELICIOUS SCAT

Czy jesteś gotowy, aby zostać moją ludzką toaletą? Pamiętaj, że to ja dyktuję warunki, nie masz nic do gadania. Najpierw będę się relaksować, kiedy ty będziesz czyścił moje szpilki i brudne stopy. Jeżeli będziesz to robił źle lub wolno to dostaniesz batem po jajach. Później zamierzam na ciebie nasrać i sprawdzić, czy zjesz wszystko z godnością. Moje pyszne gówno będzie dla ciebie nagrodą, musisz się wykazać najwyższą klasą. Jesteś fachowcem w swoim fachu, dlatego nie możesz przecież zawieść swojej Pani.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 8134 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 18min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 1058MB
Language: Polish

19,99 €

ADD TO CART!

SHIT IN THE FOREST

SHIT IN THE FOREST

The human toilet must be ready to swallow shit anytime, anywhere. I love nature and long walks in the woods. There are a lot of animals to look at up close. Everyone knows that in the forest you can't get dirty or litter, so today on my walk I had to use my human toilet. As a gift, he received a large portion of shit from his queen and the responsible task of not getting dirty. The slave does not have much experience, but he tried hard. As a reward, I didn't throw his keys into the river and he was able to return home by car. I know that you too will soon be begging me for it and asking me to take you for a walk.

SHIT IN THE FOREST

Ludzka toaleta musi być gotowa, aby połknąć gówno zawsze i wszędzie. Uwielbiam przyrodę i długie spacery po lesie. Jest tu tyle zwierząt, którym warto przyjrzeć się z bliska. Każdy wie, że w lesie nie można brudzić, śmiecić, dlatego dziś na spacerze musiałem skorzystać z mojej ludzkiej toalety. W prezencie otrzymał od swojej Królowej dużą porcję ciepłego gówna i odpowiedzialne zadanie, aby nie nabrudzić w lesie. Niewolnik nie ma dużego doświadczenia, ale bardzo się starał. W nagrodę nie wyrzuciłam jego kluczyków do rzeki i mógł wrócić do domu samochodem. Wiem, że ty też wkrótce będziesz mnie o to błagał o spacer.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 10957 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 11min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 889MB
Language: Polish

19,99 €

ADD TO CART!

HARD SHIT FEEDING

HARD SHIT FEEDING

To me, you are just a human toilet, your life consists only of swallowing my shit. Your job is, to eat everything I give you. To begin with, I will put an opener in your filthy mouth, you have no right to close it anymore. You are to eat everything!
If you don't eat all the shit, I won't let you wash yourself.
If you puke, you will have more to eat. Conditions you know rally, get to work. Remember that, working in this position is an honor for you. All you can do is eat my shit and say thank you. Once you find yourself in a feeding position, you will have no turning back. See what a fed human toilet looks like. This is your future too, in your dirty head you have only one dream: I want to become a human toilet. Once you see this video, there will be no turning back, it will only be a matter of time.

HARD SHIT FEEDING

Dla mnie jesteś tylko ludzką toaletą, twoje życie polega tylko na połykaniu mojego gówna. Twoim zadaniem jest, zjedzenie wszystkiego, co ci podam. Na początek wsadzę w twoją brudną mordę rozwieracz, nie masz prawa już jej zamknąć. Masz zjeść wszystko!
Jeżeli nie zjesz całego gówna, to nie pozwolę Ci się umyć.
Jeżeli się zrzygasz, to będziesz miał więcej do zjedzenia. Warunki znasz wiec, zabieraj się do pracy. Pamiętaj, że, praca na tym stanowisku jest dla Ciebie zaszczytem. Jedynie co możesz to zjeść moje gówno i podziękować. Jak tylko znajdziesz się pozycji do karmienia, nie będziesz miał odwrotu. Zobacz, jak wygląda nakarmiona ludzka toaleta. To też twoja przyszłość, w swojej brudnej głowie masz tylko jedno marzenie: chcę zostać ludzką toaletą. Jak zobaczysz ten film, nie będzie już odwrotu. To tylko kwestia czasu kiedy się pojawisz u mnie , pamiętaj o tym!

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 7943 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 17min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 981MB
Language: Polish

19,99 €

ADD TO CART!

YOUNG SHIT EATER

YOUNG SHIT EATER

Today's session of a young shit eater who was drawn as part of a contest on my other channels. In this video you will see how a young inexperienced boy turns into a shit eater. This is his first session and first recording ever. Before the session, he received only one task - you have to eat everything that the Lady prepared for you. He knew that if he didn't do something, I would throw him dirty out the door. That day I needed a living toilet, my soft shit went straight into his virgin mouth. After this session, I will no longer look at him as a human being, he will always remain a human toilet.

YOUNG SHIT EATER

Dzisiejsza sesja młodego gównożercy, który został wylosowany w ramach konkursu na innych moich kanałach. W tym filmie zobaczysz jaka przemiana następuje w tym chłopcu. To jego pierwsza sesja i pierwsze nagranie w życiu. Przed sesją otrzymał tylko jedno zadanie – musisz zjeść wszystko, co przygotowała dla ciebie Pani. Wiedział, że jeśli czegoś nie zrobi to wyrzucę go brudnego za drzwi. Tego dnia potrzebowałam żywej toalety, moje miękkie gówno trafiło prosto do jego dziewiczych ust. Po tej sesji nie będę już patrzeć na niego jak na człowieka, na zawsze pozostanie już ludzką toaletą.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 10752 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 13min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 990MB
Language: Polish

16,99 €

ADD TO CART!

Scat Slave Education

Scat Slave Education

Open your mouth, swallow, say thanks. For me you are just a human toilet, I can't imagine you as a conversation partner. Your vocabulary should be limited to memorizing only three words that you must constantly have in your head and execute all commands on demand. When I see you, I have only one association - shit. I know you feel that you are like that, I know that soon you will be my toilet too, don't fight. Lie down politely under my chair, you know what to do.

Scat Slave Education

Otwórz usta, przełknij, podziękuj. Dla mnie jesteś tylko ludzką toaletą, nie wyobrażam sobie Ciebie jako partnera do rozmowy. Twoje słownictwo powinno ograniczać się do zapamiętania tylko trzech słów, które musisz stale mieć w głowie i wykonywać wszystkie polecenia na żądanie. Kiedy cię widzę, mam tylko jedno skojarzenie - jesteś toaletą. Wiem, że czujesz, że taki jesteś, wiem, że wkrótce będziesz też moją toaletą, nie walcz. Połóż się grzecznie pod moim krzesłem, wiesz co robić.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 14541 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 14min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 1485MB
Language: Polish

19,99 €

ADD TO CART!

PLUMBER IS A SHIT EATER

PLUMBER IS A SHIT EATER

Today I'm testing the toilet slave and I'm going to see if he can swallow all the shit and piss quickly. This man is a Plumber and I know he's perfect for the job. First, I put the funnel in and offer him a large portion of heavenly champagne. When I know that a slave is well watered, I can serve him a large portion of shit. I set him only one task, he has to eat everything. If he doesn't swallow something, I'll use a toilet brush. So that he knows what awaits him, all the tools for cleaning and pushing the toilet are in sight. I know he deals with shit everyday, so I think he can handle it.

PLUMBER IS A SHIT EATER

Dzisiaj testuję niewolnika toaletowego i zobaczę, czy potrafi szybko przełykać gówno i siki. Ten człowiek jest hydraulikiem i wiem, że jest idealny do tego zadania. Najpierw wkładam lejek i częstuję go dużą porcją niebiańskiego szampana. Kiedy wiem, że niewolnik jest dobrze nawodniony, mogę podać mu dużą porcję gówna. Postawiłam tylko jedno zadanie, musi zjeść wszystko. Jeśli czegoś nie przełknie to użyję szczotki klozetowej. Aby wiedział, co go czeka, wszystkie narzędzia do czyszczenia i przepychania toalety są w zasięgu wzroku. Wiem, że codziennie ma do czynienia z gównem, więc myślę, że sobie poradzi z zadaniem.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 14643 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 14min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 1482MB
Language: Polish

19,99 €

ADD TO CART!

NEW EXPERIENCES

NEW EXPERIENCES

A new slave has been visiting me for several weeks. This is his second lesson during which he will try My champagne. I already know that soon he will get to know other flavors and smells.. :)

NEW EXPERIENCES

Od kilku tygodni odwiedza mnie nowy niewolnik. To jego druga lekcja, podczas której spróbuje Mojego szampana. Już wiem, że wkrótce pozna inne smaki ... :)

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 11059 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 122 kb/s
Length: 5min.
Format: MP4
Category: Peeing
Size: 418MB
Language: Polish

5,99 €

ADD TO CART!

TOILET MOUTH

TOILET MOUTH

My new human toilet worked as a courier in a previous life. He often delivered groceries and saw my chair for feeding slaves. When I figured out what his desires were, I decided to use it. On my next visit, as he looked at my apartment and furniture timidly, I told him I was sure he was hungry. He was very ashamed and resigned to his fate. From an ordinary boy, he became a human toilet in an instant. To humiliate him even more, I told him that he would also become an actor and that he should beg me for it. As he undressed and lay on the floor, I saw that he was resigned to his fate.

First I peed in his mouth and he swallowed it all, then I shit in his mouth. It made him so horny and he wanted to touch himself. To make it more pleasant, I whipped him on the balls and arms. He will always be my toilet slave. Now I am looking for a photographer to cooperate and feed, if you can do it, please contact me.

TOILET MOUTH

Moja nowa ludzka toaleta w poprzednim życiu pracowała jako kurier. Często dostarczał zakupy i widywał Moje krzesło do karmienia. Kiedy zdałam sobie sprawę, jakie są jego pragnienia, postanowiłam to wykorzystać.Podczas następnej wizyty, kiedy nieśmiało oglądał moje mieszkanie i meble, powiedziałem mu, że jestem pewna, że jest głodny. Był bardzo zawstydzony i pogodzony ze swoim losem. Ze zwykłego chłopca w jednej chwili stał się ludzką toaletą. Żeby go jeszcze bardziej upokorzyć, powiedziałam mu, że będzie też aktorem i że powinien Mnie o to błagać. Kiedy się rozebrał i położył na podłodze, zobaczyłam, że pogodził się ze swoim losem.

Najpierw nasikałam mu do ust, a on wszystko połknął, a później się wysrałam. To go bardzo podnieciło i chciał się dotykać. Aby było mu wygodniej, biczowałam jego jądra i ramiona. Na zawsze będzie już Moim toaletowym niewolnikiem. Teraz poszukuję fotografa do współpracy i karmienia, jeśli dasz radę, to się zgłoś.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 10650 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 8min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 576MB
Language: Polish

14,99 €

ADD TO CART!