Nemezis Queen

Nemezis Queen BDSM

FOOT FETISHIST TRAINING

FOOT FETISHIST TRAINING

Making a human toilet out of a slave is a whole process. In this video, an inexperienced slave will be prepared for his new role. First we need to get to know each other, in the first place the slave will learn the taste and smell of the feet of the mistress. When I know that he can be used then his fate will be sealed. I will never treat him like a human being anymore. This video is just an introduction to the role of the toilet. FIlm of the first shit feeding was published earlier . Find it on my profile.

FOOT FETISHIST TRAINING

FOOT, FETISH

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 10752 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 8min.
Format: MP4
Category: Foot Fetish
Size: 591MB
Language: Polish

4,99 €

ADD TO CART!

PERVERSE SHIT FEEDING

PERVERSE SHIT FEEDING

I'm not a fan of hot and spicy food, but last night I was at a party with friends and ate a huge portion of the most delicious chicken wings. That's why I know he has a tough task ahead of him today. The slave was placed in his favorite position, under the toilet seat I sat down as always and peed in his mouth. In a moment I'm going to serve him lunch, see how I let this awful, runny shit flow directly into the mouth of my human toilet slave. The taste was so disgusting, nasty and smelly that he only managed to swallow a little more than half of it. Now the real fun will begin, I will put the rest of the caviar in his filthy mouth without mercy, there is no right to waste anything. You have to see it for yourself! If you're a beginner or want to take your crappy food to the next level, email me.

PERVERSE SHIT FEEDING

Nie przepadam za ostrymi i pikantnymi potrawami, ale wczoraj wieczorem byłam na imprezie u znajomych i zjadłam ogromną porcją najsmaczniejszych skrzydełek z kurczaka. Dlatego wiem, że dzisiaj czeka go trudne zadanie. Niewolnik został umieszczony w swojej ulubionej pozycji, pod deską klozetową siadłam jak zawsze i nasikałam mu do ust. Za chwilę zamierzam podać mu lunch, zobacz, jak pozwalam temu okropnemu, cieknącemu gównu spływać bezpośrednio do ust mojego ludzkiego niewolnika toaletowego. Smak był tak odrażający, paskudny i śmierdzący, że udało mu się przełknąć tylko nieco ponad połowę. Teraz zacznie się prawdziwa zabawa, w jego brudną mordę bez litości wsadzę resztę kawioru, nie ma prawa się nic zmarnować. Musisz to sam zobaczyć! Jeżeli jesteś początkujący albo chcesz przejść na wyższy poziom gównianego jedzenia, napisz do mnie.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 9859 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 125 kb/s
Length: 13min.
Format: MP4
Category: Shitting / Scat
Size: 952MB
Language: Polish

15,99 €

ADD TO CART!

HOT BDSM FEMDOM SESSION

HOT BDSM FEMDOM SESSION

You will become my submissive slave. For dominant women like you you will be worthless and useless. There is only one thing that can be done with you: I will prepare you to be a thoroughbred slut who blows dicks well!

HOT BDSM FEMDOM SESSION

Zostaniesz moim uległym niewolnikiem. Dla kobiet dominujących takich jak będziesz bezwartościowy i bezużyteczny. Istnieje tylko jedna rzecz, którą można z tobą zrobić: przygotuję cię do bycia rasową dziwką dobrze obciągającą kutasy!

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 4949 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 129 kb/s
Length: 26min.
Format: MP4
Category: Strap-On
Size: 945MB
Language: Polish

12,99 €

ADD TO CART!

Smelly Shit for Young Toilet Slave

Smelly Shit for Young Toilet Slave

Today a new human toilet arrived at my house. I'm going to turn his young virgin mouth into a human toilet, which I'm going to feed with stinky shit. He should eat it or stay with my shit in his mouth until he swallows it all to the last bit! I know it's cruel, but I don't care. If he wants my attention, he needs to learn to be a good human toilet! This will also apply to you. You must be able to swallow my shit quickly and easily if you want to serve as my permanent toilet!

Smelly Shit for Young Toilet Slave

Dzisiaj przyjechała do mnie nowa ludzka toaleta. Zamierzam zmienić jego młode dziewicze usta w ludzką toaletę, którą nakarmię śmierdzącym gównem. Powinien zjeść to albo zostanie z moim gównem w ustach, dopóki nie połknie wszystkiego do ostatniego kawałka! Wiem, że to okrutne, ale nie obchodzi mnie to. Jeśli chce mojej uwagi, musi nauczyć się być dobrą ludzką toaletą! Będzie dotyczyło to również ciebie. Musisz być w stanie połknąć moje gówno szybko i łatwo, jeśli chcesz służyć jako moja stała toaleta!

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 11981 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 125 kb/s
Length: 13min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 1064MB
Language: Polish

15,99 €

ADD TO CART!

UNDER MY ASS

UNDER MY ASS

Do you think your nose will hold it? Or will it burst? I will sit on your face and strangle you!

UNDER MY ASS

Myślisz, że twój nos to wytrzyma? A może pęknie? Usiądę na twojej twarzy i Cię uduszę!

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 10854 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 11min.
Format: MP4
Category: Facesitting
Size: 884MB
Language: Polish

5,99 €

ADD TO CART!

THROAT FULL OF SMELLY SHIT

THROAT FULL OF SMELLY SHIT

You are hungry. That's how I know you are, that's why you'll lie down on the floor and I'll serve you breakfast straight from my beautiful ass. You'll lie under me with your mouth open, and I'll shit straight down your throat. The smell of my shit will seep into your lungs, but don't worry, it will be like a healing treatment. Chew with your mouth closed and don't stop until I tell you! If there's anything left, I'll shove it down your throat with a toilet brush. Nothing of the divinity must go to waste, so you will clean the floor at the end with your tongue. It was a very hard stinking feeding, if you are a shit-eater and a fan of masturbation then this video is for you.

THROAT FULL OF SMELLY SHIT

Jesteś głodny. Tak wiem, że jesteś, dlatego położysz się na podłodze, a ja podam ci śniadanie prosto z mojej pięknej dupy. Będziesz leżał pode mną z otwartymi ustami, a ja nasram ci prosto do gardła. Do płuc przeniknie ci zapach mojego gówna, ale nie przejmuj się, to będzie jak kuracja uzdrawiająca. Żuj z zamkniętymi ustami i nie przestawaj, dopóki ci nie powiem! Jeżeli coś zostanie, to wepchnę ci to szczotką do sedesu prosto do gardła. Nic z boskości nie może się zmarnować, dlatego na końcu językiem doczyścisz podłogę. To było bardzo trudne śmierdzące karmienie, jeżeli jesteś gównożercą i fanem masturbacji to ten film jest dla ciebie.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 11059 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 15min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 1177MB
Language: Polish

18,99 €

ADD TO CART!

DIRTY SHIT PIG

DIRTY SHIT PIG

My slave is going to eat my shit again. I've been keeping him on a crap diet for a few weeks now, and so he's already a well-trained human toilet. For me, he's just a container for shit anymore, I can't even remember his name. I only associate him with the drain pipe in my bathroom anymore. Today is his lucky day because my bowels are full and the amount of stinky shit will be really high.
I know you also watch my clips and masturbate while watching slaves swallow my warm shit.
Are you brave enough to come and serve me as a toilet like this slave? Would you like me to shit straight into your mouth while you have to swallow it? Are you up for the challenge? First I will teach you to eat my shit all the time. Then you will serve my friends. And eventually you will become a public toilet.

Mój niewolnik znowu będzie jadł moje gówno. Od kilku tygodni trzymam go na gównianej diecie i dlatego jest już dobrze wytrenowaną ludzką toaletą. Dla mnie jest już tylko pojemnikiem na gówno, nawet nie pamiętam jego imienia. Kojarzy mi się już tylko z rurą spustową w mojej łazience. Dzisiaj jest jego szczęśliwy dzień bo mam pełne jelita i ilość śmierdzącego gówna będzie naprawdę duża.
Wiem, że też oglądasz moje klipy i masturbujesz się, patrząc, jak niewolnicy połykają moje ciepłe gówno.
Czy jesteś na tyle odważny, aby przyjść i służyć mi za toaletę jak ten niewolnik? Chciałbyś, abym srała ci prosto do ust, a ty będziesz musiał to połknąć? Czy jesteś gotowy na wyzwanie? Najpierw nauczę cię jeść moje gówno przez cały czas. Potem będziesz służyć moim przyjaciołom. I w końcu staniesz się toaletą publiczną.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 10854 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 13min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 994MB
Language: Polish

15,99 €

ADD TO CART!

XMAS SHIT DESSERT

XMAS SHIT DESSERT

Do you see any more human qualities in this toilet ? For me, it is already just a perfect receptacle for shit, it is well trained and very efficient. It doesn't need much instruction, the most important command is to open the mouth. I think that, it's not even a mouth anymore but a hole into which my shit falls. Since he eats my shit, I stopped taking him seriously, he serves only and exclusively as a sewer. Because of the special time of the year, I decided that in order to make it enjoyable for him, I'm going to shit in it near the Christmas tree. I'm going to fill him with my delicious shit today and make him completely dependent on me. Throughout the Christmas holidays I'm going to feed him only my creamy shit.

XMAS SHIT DESSERT

Czy dostrzegasz jeszcze jakieś cechy ludzkie w tej toalecie ? Dla mnie jest to już tylko idealny pojemnik na gówno, jest dobrze wyszkolony i bardzo wydajny. Nie potrzebuje zbyt wielu instrukcji, najważniejsza komenda to otwórz usta. Myślę, że, to już nawet nie są usta a dziura, do której wpada moje gówno. Od kiedy zjada moje gówno, przestałam go traktować poważnie, służy tylko i wyłączenie jako kanał ściekowy. Ze względu na szczególny czas w roku postanowiłam, że aby było mu przyjemnie, to nasram do niego koło choinki. Zamierzam go dzisiaj wypełnić moim pysznym gównem i sprawić, aby był całkowicie ode mnie uzależniony. Przez całe święta zamierzam go karmić tylko moim kremowym gównem.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 10957 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 12min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 908MB
Language: Polish

15,99 €

ADD TO CART!

FUCKED SISSY BITCH

FUCKED SISSY BITCH

This young inexperienced boy had been begging me for a BDSM session for several months. He wrote me a lot of comments on Twitter and private messages every day, he really wanted to become an actor in my videos. A few weeks ago, one of my demanding clients asked for a group session with a slave girl. Unable to find a suitable girl in a short period of time, I suggested young Sissy to him. I'm sure that if I train him properly, he'll be able to perform the clients' most perverse fantasies. His first client will have high demands, so I immediately start training him to suck a big cock and intend to treat his virgin ass hard. Yes I know, it hurts, but he really wants it. His first client is due to arrive in a few weeks, and I demand the utmost commitment from my female employees.

FUCKED SISSY BITCH

Ten młody niedoświadczony chłopiec od kilku miesięcy błagał mnie o sesję BDSM. Codziennie pisał mi dużo komentarzy na Twitterze oraz wiadomości prywatnych, bardzo chciał zostać aktorem w moich filmach. Kilka tygodni temu jeden z moich wymagających klientów poprosił o sesję grupową z niewolnicą. Nie mogąc znaleźć odpowiedniej dziewczyny w krótkim okresie, zaproponowałam mu młodą Sissy. Jestem pewna, że jak odpowiednio go wyszkolę, to będzie w stanie wykonać najbardziej perwersyjne fantazje klientów. Jego pierwszy klient będzie miał duże wymagania, dlatego natychmiast zaczynam szkolenie z obciągania dużego kutasa oraz zamierzam ostro potraktować jego dziewiczą dupę. Tak wiem, to boli, ale on tego naprawdę pragnie. Jego pierwszy klient ma przyjechać do nas za kilka tygodni, a ja wymagam od swoich pracownic największego zaangażowania.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 10957 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 11min.
Format: MP4
Category: Strap-On
Size: 861MB
Language: Polish

7,99 €

ADD TO CART!

SCAT TOILET SLAVERY

SCAT TOILET SLAVERY

Toilet Slave is very excited today because he is in for a festive meal. He has politely laid down under my toilet chair and is waiting for the delicious creamy shit to fall right into his mouth. I like to talk to the slave at such moments and watch him as the big huge poop comes right out of my ass and down his throat. He is hungry and ready to taste my nasty shit. Today he has to eat everything I give him straight from the source. You like that too, don't you ? Would you like to be in his shoes? Of course, if you want to be my toilet.

SCAT TOILET SLAVERY

Niewolnik toaletowy jest dzisiaj bardzo podekscytowany, ponieważ czeka go świąteczny posiłek. Grzecznie położył się pod moje krzesło toaletowe i oczekuje, aż pyszne kremowe gówno będzie mu wpadać prosto do ust. Lubię rozmawiać z niewolnikiem w takich momentach i patrzeć na niego jak wielka ogromna kupa wychodzi prosto z mojego tyłka i trafia do jego gardła. Jest głodny i gotowy, aby poczuć smak mojego paskudnego gówna. Dzisiaj musi zjeść wszystko, co mu podam prosto ze źródła. Też to lubisz, prawda ? Czy chciałabyś być na jego miejscu? Oczywiście, jeśli chcesz być moją toaletą.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 11059 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 14min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 1057MB
Language: Polish

19,99 €

ADD TO CART!

DELICIOUS FEMALE SHIT

DELICIOUS FEMALE SHIT

Today I'm going to feed the slave a juicy meal straight from the ass. He hasn't eaten anything for a few days and has kept himself clean, I'm sure he's very hungry. I like to get the slave excited before I shit in his mouth, and I've taught him so well that he gets excited just by the smell and taste of my shit. First I sit on his morass and each him lick my ass long and passionately. During this time I tease him and tell him that he is only fit to eat my shit. When feeding time comes, the slave opens his mouth, now it remains for him to taste the taste of my disgusting shit, which I'm about to give, from the source. If he doesn't swallow it all quickly, I will spread my shit on his face and chase him home. He has to eat everything quickly and without too much whining. I know he is very grateful to me for letting him become my daily toilet.

DELICIOUS FEMALE SHIT

Dzisiaj mam zamiar nakarmić niewolnika soczystym posiłkiem prosto z dupy. Od kilku dni nic nie jadł i zachowywał czystość, na pewno jest bardzo głodny. Lubię, gdy niewolnik jest podekscytowany, zanim nasram mu się do ust. Nauczyłam go tak dobrze, że podnieca go tylko zapach i smak mojego gówna. Najpierw siadam na jego mordzie i każde mu długo i namiętnie lizać moją dupę. W tym czasie drażnię go i mówię, że nadaje się tylko do zjedzenia mojego gówna. Gdy przychodzi czas karmienia, niewolnik otwiera mordę, teraz pozostaje mu spróbować smaku mojego obrzydliwego gówna, które zaraz podam, ze źródła. Jeżeli nie połknie szybko wszystkiego, to rozsmaruje mu moje gówno na twarzy i wygonię go do domu. Musi wszytko szybko i bez zbędnego marudzenia wszystko zjeść. Wiem, że jest mi bardzo wdzięczny za to, że pozwoliłam mu stać się moją codzienną toaletą.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 11059 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 13min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 1013MB
Language: Polish

12,99 €

ADD TO CART!

SISSY STRAP-ON TRAINING

SISSY STRAP-ON TRAINING

I've been testing a new hooker for a few days now, I'm going to hire him to serve particularly demanding clients. He says he has always dreamed of working for me, and I have plans for additional services. In order for the plan to succeed, he needs a couple of mommy sluts who will be available at his beck and call and capable of performing the most perverse tasks. Today this horny little drooling pussy with no experience will feel my cock in her tight asshole for the first time. If she wants to be a good bitch, I have to make his tight hole not too tight. The slut is still a little scared, but it's only a matter of time when he will change for me. I'll be really proud of him if he can handle twenty customers a day.

SISSY STRAP-ON TRAINING

Od kilku dni testuję nową dziwkę, zamierzam zatrudnić ją do obsługiwania szczególnie wymagających klientów. Twierdzi, że od zawsze marzył o pracy dla mnie, a ja mam w planach dodatkowe usługi. Aby plan się powiódł, potrzebuje kilku maminsynków, którzy będą dostępni na każde zawołanie i zdolni do wykonania najbardziej perwersyjnych zadań. Dzisiaj ta mała napalona, śliniąca się cipka bez żadnych doświadczeń pierwszy raz poczuje mojego kutasa w swojej ciasnej dupce. Jeżeli chce być dobrą suką, to muszę sprawić, aby jego ciasny otworek nie był zbyt ciasny. Dziwka jest jeszcze trochę przestraszona, ale to tylko kwestia czasu kiedy się dla mnie zmieni. Będę z niego naprawdę dumna, jeżeli będzie w stanie obsługiwać dwudziestu klientów dziennie.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 10957 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 11min.
Format: MP4
Category: Strap-On
Size: 820MB
Language: Polish

5,99 €

ADD TO CART!

CRUEL SHITTING ON YOUNG GUY

CRUEL SHITTING ON YOUNG GUY

Today this young slave will be cruelly punished. He knows that he will have to suffer for what he has done, he started to cry, but this will only make him attack even harder. This shit box is my half-******, who followed me on Twitter and forwarded my pictures to his friends. Any pervert who messes with me will always end up the same way. I decided to make this video to humiliate this little piglet and show you what fate will befall you if you lie to me. He already knows that he must learn to worship my divine shit.

OKRUTNE SRANIE NA MŁODEGO CHŁOPAKA

Dzisiaj ten młody niewolnik zostanie okrutnie ukarany. Wie, że będzie musiał cierpieć za to, co zrobił, zaczął płakać, ale to tylko sprawi, że zaatakuje jeszcze mocniej. To pudełko na gówno to mój przyrodni brat, który śledził mnie na Twitterze i przekazywał moje zdjęcia znajomym. Każdy zboczeniec, który ze mną zadrze zawsze skończy w ten sam sposób. Zdecydowałam się nagrać ten film, aby upokorzyć tego małego prosiaka i pokazać ci, jaki los spotka cię, jak mnie okłamiesz. On już wie, że musi nauczyć się czcić moje boskie gówno.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 10854 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 10min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 755MB
Language: Polish

15,99 €

ADD TO CART!

KICKS AND WHIPS

KICKS AND WHIPS

I have to make you cry and scream. Your suffering means nothing to me. Kicking your balls is pure pleasure.

KICKS AND WHIPS

Muszę sprawić że będziesz płakał i krzyczał. Twoje cierpienie nic dla mnie nie znaczy. Kopanie twoich jaj to czysta przyjemność.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 8200 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 15min.
Format: MP4
Category: Ballbusting / CBT
Size: 895MB
Language: Polish

7,99 €

ADD TO CART!

MONOLOG

MONOLOG

Sit on the floor , lick and kiss my shoes. I will tell you what a loser you are. (POLISH LANGUAGE)

MONOLOG

Usiądziesz na podłodze , liż i całuj moje buty. Opowiem Ci jakim jesteś nieudacznikiem.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 8234 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 15min.
Format: MP4
Category: Foot Fetish
Size: 880MB
Language: Polish

7,99 €

ADD TO CART!

HUMAN TOILET SLAVE 2

HUMAN TOILET SLAVE 2

I am always filled with sorrow and sadness every time I have to shit in a porcelain toilet. I love to shit in slaves' mouth and don't feel bad about it. That's why today the young clerk who begged me on Twitter to become my toilet will get that honor. Dreams do come true, so the slave was given a daunting task. He was literally treated like a container for shit. When a large warm portion filled his morass, I began to scold him as well as beat him on the balls with a whip. I know that only harsh commands cause him to swallow quickly, and he does not then waste my precious time. After the act of consumption is over, the slave can only thank me for the warm welcome and the meal. This slave has promised that he will always clean and eat my shit for me again. I know that you also want to become my toilet, so be sure to email me after watching the video: I want to become your human toilet, I want to eat your shit every day.

HUMAN TOILET SLAVE 2

Zawsze przepełnia mnie żal i smutek za każdym razem, gdy muszę wysrać się w porcelanową toaletę. Uwielbiam srać niewolnikom w mordy i nie czuję się z tego powodu źle. Dlatego dzisiaj młody urzędnik, który na Twitterze błagał mnie, aby się stać moją toaletą dostąpi tego zaszczytu. Marzenia się spełniają, dlatego niewolnik dostał odrazu trudne zadanie. Został potraktowany dosłownie jak pojemnik na gówno. Kiedy duża ciepła porcja wypełniła jego mordę, zaczęłam go wyzywać oraz bić batem po jajach. Wiem, że tylko surowe polecenia powodują szybkie połykanie i nie marnuje on wtedy mojego cennego czasu. Po zakończeniu aktu konsumpcji niewolnik może już tylko podziękować za ciepłe przyjęcie i posiłek. Ten niewolnik obiecał, że już zawsze będzie dla mnie sprzątać i jeść moje gówno. Wiem, że ty też chcesz zostać moją toaletą, dlatego po obejrzeniu filmu koniecznie napisz do mnie wiadomość e-mail: Chcę zostać Pani ludzką toaletą, pragnę codziennie jeść Pani gówno.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 10957 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 14min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 1056MB
Language: Polish

19,99 €

ADD TO CART!

HAPPY BIRTHDAY SHIT EATER

HAPPY BIRTHDAY SHIT EATER

Today my human toilet is celebrating his birthday. I know he's very hungry, so I'm going to prepare him a delicious cake. The main ingredient comes directly from my royal ass. I'm sure the warm creamy shit will be the best gift this shit-eater can think of.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO GÓWNO-ŻERCO

Dzisiaj moja ludzka toaleta świętuje urodziny. Wiem, że jest bardzo głodny, dlatego zamierzam przygotować mu pyszny tort. Główny składnik pochodzi bezpośrednio z mojego królewskiego tyłka. Jestem pewna, że ciepłe kremowe gówno będzie najlepszym prezentem, jaki może sobie wymarzyć ten gówno-żerca.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 11264 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 12min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 964MB
Language: Polish

12,99 €

ADD TO CART!

TOILET SLAVE EATS BIG PILE

TOILET SLAVE EATS BIG PILE

This morning I decided to serve breakfast to the slave in a different way than before. First I made him go to the bathroom and lie down on the floor. I know that he really likes to eat my shit so today he will get a big pile and if he can't manage to swallow everything quickly, I will feed him from my hand. It's going to be a tough feeding, he'll have to chew and swallow each piece of shit slowly. Yes I'm cruel, but I can't let any traces of shit be left in the bathroom. I also want him to be ready to serve some ladies soon.

NIEWOLNIK TOALETOWY ZJADA WIELKĄ KUPĘ

Dzisiaj rano postanowiłam niewolnikowi podać śniadanie w inny sposób niż do tej pory. Najpierw kazałam mu iść do łazienki i położyć się na podłodze. Wiem, że bardzo lubi jeść moje gówno dlatego dzisiaj dostanie duży stos i jeżeli nie będzie dawał rady wszystkiego szybko przełknąć, to nakarmię go z ręki. To będzie trudne karmienie, każdy kawałeczek gówna będzie musiał wolno przeżuć i połknąć. Tak jestem okrutna, ale nie mogę pozwolić na to, aby zostały jakieś ślady z gówna w łazience. Chcę również, aby niedługo był gotowy do służenia kilku Paniom.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 11162 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 12min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 961MB
Language: Polish

19,99 €

ADD TO CART!

EATING ASS AND EATING SHIT

EATING ASS AND EATING SHIT

The greatest honor for a toilet slave is to eat shit straight from the source. The toilet slave today enjoyed such a meal served in his favorite way. First I made him lick my ass until I told him to stop. I smothered him with my sweet ass, he had to smell and feel my shit on his tongue. When I knew I wanted to shit already, I made him open his mouth wide and started feeding. A large portion of shit found its way down his throat and was swallowed quickly. It's always a pleasure to shit straight into his mouth, but to add variety to the meal today I decided that the second portion would be served from his favorite bowl. It was a nasty slow feeding, when I looked into his eyes I could just see the dirty nasty toilet in him already. You like it too don't you? Write how you would like to be in his shoes, open your mouth wide and wait for me to fill you with nasty shit.

EATING ASS AND EATING SHIT

Największym zaszczytem dla niewolnika toaletowego jest jedzenie gówna prosto ze źródła. Niewolnik toaletowy dzisiaj rozkoszował się takim posiłkiem podanym w jego ulubiony sposób. Najpierw kazałam mu lizać moją dupę, dopóki mu nie powiem, żeby przestał. Dusiłam go słodką dupą, musiał poczuć zapach i moje gówno na swoim języku. Kiedy wiedziałam, że chcę już srać, to kazałam mu szeroko otworzyć usta i zaczęłam karmienie. Duża porcja gówna znalazła się w jego gardle i została szybko połknięta. Zawsze z przyjemnością sram prosto do mordy, ale żeby urozmaicić posiłek dzisiaj postanowiłam że druga porcja zostanie podana z jego ulubionej miski. To było paskudne powolne karmienie, kiedy patrzyłam mu w oczy, to widziałam w nim już tylko brudną paskudną toaletę. Ty też to lubisz prawda? Napisz, jak chciałbyś być na jego miejscu, otworzyć szeroko usta i czekać aż napełnię cię paskudnym gównem.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 11059 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 14min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 1077MB
Language: Polish

14,99 €

ADD TO CART!

NEW HUMAN TOILET

NEW HUMAN TOILET

My new toilet is waiting on the floor, and I feel like using it today. He was tied up with plastic wrap because I was afraid he wouldn't cooperate. Earlier I told him that today he would eat everything I prepared. First I sat on the toilet and let him admire my divine ass. When I saw that he was ready, he could have a drink first. The slave opened his mouth wide and in a moment I flushed the toilet with my pee. He drank it all to the last drop, I could see exactly how satisfied he was and how much he liked it. Later I told him to keep his mouth open all the time, and I served him breakfast straight from the source. My shit filled his entire mouth, the only thing left for him to do was to survive. When I fed him warm shit, I no longer saw him as a human being, from now on he became a human toilet forever, a dirty slave, a loser.

NEW HUMAN TOILET

Moja nowa toaleta czeka na podłodze, a ja mam ochotę dzisiaj z niej skorzystać. Został związany folią, ponieważ obawiałam się, że nie będzie współpracował. Wcześniej powiedziałam mu, że dzisiaj zje wszystko, co przygotowałam. Najpierw usiadłam na toalecie i pozwoliłam mu podziwiać mój boski tyłek. Gdy zobaczyłam, że jest gotowy, to najpierw mógł się napić. Niewolnik otworzył szeroko usta i za chwilę spłukałam toaletę moimi sikami. Wypił wszystko do ostatniej kropli, dokładnie widziałam jak bardzo jest zadowolony i mu to smakuje. Później kazałam mu cały czas trzymać otwarte usta, a ja podałam mu śniadanie prosto ze źródła. Moje gówno wypełniło całe usta, jedyne co mu pozostało to przetrwać. Kiedy karmiłam go ciepłym gównem, nie widziałam w nim już człowieka, od teraz na zawsze został ludzką toaletą, brudnym niewolnikiem.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 11162 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 14min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 1111MB
Language: Polish

16,99 €

ADD TO CART!

FOOTBOY

FOOTBOY

It's a great honor to be under my feet. This new foot boy does his job very well, he's made for it. As a reward, he got a solid kick in the balls.

FOOTBOY

To wielki zaszczyt być pod moimi stopami. Ten nowy chłopak od stóp bardzo dobrze wykonuje swoją pracę , jest do tego stworzony. W nagrodę dostał solidnego kopa w jaja.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 10957 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 9min.
Format: MP4
Category: Foot Domination
Size: 710MB
Language: Polish

5,99 €

ADD TO CART!