Nemezis Queen

Nemezis Queen BDSM

TOILET MOUTH

TOILET MOUTH

My new human toilet worked as a courier in a previous life. He often delivered groceries and saw my chair for feeding slaves. When I figured out what his desires were, I decided to use it. On my next visit, as he looked at my apartment and furniture timidly, I told him I was sure he was hungry. He was very ashamed and resigned to his fate. From an ordinary boy, he became a human toilet in an instant. To humiliate him even more, I told him that he would also become an actor and that he should beg me for it. As he undressed and lay on the floor, I saw that he was resigned to his fate.

First I peed in his mouth and he swallowed it all, then I shit in his mouth. It made him so horny and he wanted to touch himself. To make it more pleasant, I whipped him on the balls and arms. He will always be my toilet slave. Now I am looking for a photographer to cooperate and feed, if you can do it, please contact me.

TOILET MOUTH

Moja nowa ludzka toaleta w poprzednim życiu pracowała jako kurier. Często dostarczał zakupy i widywał Moje krzesło do karmienia. Kiedy zdałam sobie sprawę, jakie są jego pragnienia, postanowiłam to wykorzystać.Podczas następnej wizyty, kiedy nieśmiało oglądał moje mieszkanie i meble, powiedziałem mu, że jestem pewna, że jest głodny. Był bardzo zawstydzony i pogodzony ze swoim losem. Ze zwykłego chłopca w jednej chwili stał się ludzką toaletą. Żeby go jeszcze bardziej upokorzyć, powiedziałam mu, że będzie też aktorem i że powinien Mnie o to błagać. Kiedy się rozebrał i położył na podłodze, zobaczyłam, że pogodził się ze swoim losem.

Najpierw nasikałam mu do ust, a on wszystko połknął, a później się wysrałam. To go bardzo podnieciło i chciał się dotykać. Aby było mu wygodniej, biczowałam jego jądra i ramiona. Na zawsze będzie już Moim toaletowym niewolnikiem. Teraz poszukuję fotografa do współpracy i karmienia, jeśli dasz radę, to się zgłoś.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 10650 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 8min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 576MB
Language: Polish

14,99 €

ADD TO CART!

LITTLE SLUT

LITTLE SLUT

My little bitch just lost her virginity. His tight ass started stretching today, I'm going to turn him into my personal fucktoy.

LITTLE SLUT

Moja mała suka właśnie straciła dziewictwo. Jego ciasna dupa zaczęła się dziś rozciągać. Zamierzam zamienić go w moją osobistą zabawkę do ruchania.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 10752 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 17min.
Format: MP4
Category: Strap-On
Size: 1278MB
Language: Polish

9,99 €

ADD TO CART!

HUMAN TOILET SLAVE

HUMAN TOILET SLAVE

The best human toilet know how to make a lady happy. Firstly, he has to eat everything, secondly, he has to be patient and leave everything in order. This slave showed up on my birthday and made her very happy with him that day.

HUMAN TOILET SLAVE

Najlepsza ludzka toaleta wie, jak uszczęśliwić kobietę. Po pierwsze musi wszystko zjeść, po drugie musi być cierpliwy i po trzecie zostawić po sobie wszystko czyste. Ten niewolnik pojawił się w Moje urodziny i tego dnia bardzo się starał aby zjeść wszystko.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 19661 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 13min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 1753MB
Language: Polish

19,99 €

ADD TO CART!

DIVINE NECTAR

DIVINE NECTAR

Entering My studio you can always count on a warm welcome and divine nectar right after entering...

DIVINE NECTAR

Entering My studio you can always count on a warm welcome and divine nectar right after entering...

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 15053 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 3min.
Format: MP4
Category: Peeing
Size: 372MB
Language: Polish

3,99 €

ADD TO CART!

NEMEZIS QUEEN- HORSE RIDING

NEMEZIS QUEEN- HORSE RIDING

I have always dreamed of having my own horse and now it has come true. When winter is over, the horse will be taken outside.

NEMEZIS QUEEN- HORSE RIDING

I have always dreamed of having my own horse and now it has come true. When winter is over, the horse will be taken outside.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 15053 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 6min.
Format: MP4
Category: Ponyplay
Size: 659MB
Language: Polish

5,99 €

ADD TO CART!

GOLDEN RAIN - SHORT VIDEO

GOLDEN RAIN - SHORT VIDEO

A few of you on break from work come just to drink my sweet champagne. The slave in the video ordered a quick shoot just because he was thirsty....

GOLDEN RAIN - SHORT VIDEO

Kilku z was w przerwie w pracy przyjeżdża tylko po to aby napić się mojego słodkiego szampana. Niewolnik na filmie zamówił szybką sesję tylko dlatego że był spragniony ....

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 19354 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 4min.
Format: MP4
Category: Peeing
Size: 494MB
Language: Polish

3,99 €

ADD TO CART!

MEDICAL SESSION

MEDICAL SESSION

A video of playing doctor, only for connoisseurs of needles. The Submissive in the movie is experienced and visits me regularly. Only watch if you like these genres.

MEDICAL SESSION

Film z zabawy w doktora, tylko dla koneserów igieł. Uległy który występuje w filmie jest doświadczony i regularnie mnie odwiedza. Oglądaj tylko jeżeli lubisz te klimaty.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 19763 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 13min.
Format: MP4
Category: Fetish
Size: 1786MB
Language: Polish

10,99 €

ADD TO CART!

PISSING IN YOUR MOUTH - SHORT VIDEO

PISSING IN YOUR MOUTH - SHORT VIDEO

Would you like champagne? My slave loves it. A short video of the preparation of a new human toilet

PISSING IN YOUR MOUTH

Masz ochotę na szampana ? Mój niewolnik to uwielbia. Krótki film z przygotowań do roli nowej ludzkiej toalety.

HD Video Video Info: 1280x720 Pixel @ 10752 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 121 kb/s
Length: 3min.
Format: MP4
Category: Peeing
Size: 223MB
Language: Polish

3,99 €

ADD TO CART!

SHIT FEEDING TIME

SHIT FEEDING TIME

You can be a banker, a lawyer, a doctor, a carpenter. If you find yourself in the position of this slave, your fate is sealed and there's no turning back. To me, you'll just be a human toilet. All you can do is survive. Remember you have to eat everything.

SHIT FEEDING TIME

Możesz być bankierem , adwokatem , lekarzem, stolarzem . Jeśli znajdziesz się w takim położeniu jak ten niewolnik to twój los jest przesądzony i nie masz już odwrotu.Dla mnie będziesz tylko ludzkim kiblem. Jedyne co możesz to przetrwać. Pamiętaj musisz zjeść wszystko.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 19968 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 11min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 1505MB
Language: Polish

16,99 €

ADD TO CART!

SISSY TRANS TRAINING

SISSY TRANS TRAINING

My new Trans Sissy really wants to be a whore and serve clients in my studio. In this video you will see part of the training, would you like to try it like her?

SISSY TRANS TRAINING

Moja nowa Trans Sissy bardzo chce zostać dziwką i obsługiwać klientów w moim studio. W tym filmie zobaczysz część szkolenia, czy chciałbyś spróbować tak jak ona ?

HD Video Video Info: 1280x720 Pixel @ 9916 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 19min.
Format: MOV
Category: Facesitting
Size: 1374MB
Language: Polish

9,99 €

ADD TO CART!

TOILET SLAVERY - SISSY TRANS

TOILET SLAVERY - SISSY TRANS

Making a slave a human toilet is not an easy task. The new trans sissy in my studio is a filigree humble slave, so I'm very gentle with her. I want to teach her how to become the best human toilet.

TOILET SLAVERY - SISSY TRANS

Zrobienie z niewolnika ludzkiej toalety nie jest łatwym zadaniem. Nowa sissy w moim studio to filigranowa, pokorna niewolnica, więc obchodzę się z nią bardzo delikatnie. Chcę ją nauczyć, jak zostać najlepszą ludzką toaletą.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 15258 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 15min.
Format: MOV
Category: Toilet Slavery
Size: 1569MB
Language: Polish

14,99 €

ADD TO CART!

Nemezis Queen - New Slave

Nemezis Queen - New Slave

This slave dreams of a toilet session but is still very scared. To tame him with the new role, he will only receive strap-on, CBT , trampling caresses. I know that soon he will ask for a new diet :)

Nemezis Queen - New Slave

Nowy niewolnik marzy o sesji toaletowej ale jeszcze bardzo się boi. Aby go oswoić z nową rolą otrzyma narazie tylko pieszczoty strap-on, CBT , trampling. Wiem że niedługo sam poprosi o nową dietę :)

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 19763 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 12min.
Format: MP4
Category: Ballbusting / CBT
Size: 1647MB
Language: Polish

7,99 €

ADD TO CART!

EAT MY SHIT 5 - SCAT VIRGIN

EAT MY SHIT 5 - SCAT VIRGIN

A large proportion of submissives in toilet sessions are doing it for the first time or have little experience. This 24-year-old boy became a human toilet for the first time. I saw fear and terror in his eyes, so to make it easier for him to eat his Christmas meal, I put a Christmas tree near him. See how he managed the first time.

EAT MY SHIT 5 - SCAT VIRGIN

Część uległych na sesjach toaletowych robi to po raz pierwszy lub ma małe doświadczenie. Ten 24 letni chłopiec po raz pierwszy został ludzką toaletą. W jego oczach widziałam strach i przerażenie dlatego aby było mu lepiej zjeść świąteczny posiłek postawiłam mu blisko choinkę.Zobacz jak sobie poradził pierwszy raz.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 19866 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 15min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 2074MB
Language: Polish

15,99 €

ADD TO CART!

TOILET SLAVE - SHIT IN MY BATHROOM

TOILET SLAVE - SHIT IN MY BATHROOM

A new slave in my bathroom. This toilet is really addicted to shit, swallowing the whole portion does not cause him the slightest problem. After entering my studio, he was not interested in anything but food. I closed the toilet seat and used his mouth to keep the floor from getting dirty.

TOILET SLAVE - SHIT IN MY BATHROOM

Nowy niewolnik w mojej łazience. Ten kibel naprawdę jest uzależniony od gówna , połknięcie całej porcji nie sprawia mu najmniejszych problemów. Po wejściu do mojego studia nie interesowało go nic po za jedzeniem. Zamknęłam sedes i wykorzystałam jego usta nie pozwalając na zabrudzenie podłogi.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 20173 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 11min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 1566MB
Language: Polish

15,99 €

ADD TO CART!

HUMAN TOILET - SISSY FUN TIME

HUMAN TOILET - SISSY FUN TIME

He asked me for a meeting on my Twitter for a long time. He was very afraid of the session in real life. He dreamed of me dressing him up and making him a girlfriend. During the session, I convinced him to lie down under my toilet chair. After all, it turned out that he ate everything. When he was returning home, he wrote to me on WhatsApp that he liked it very much and would come back to me.good boy

HUMAN TOILET - SISSY FUN TIME

Długo prosił mnie o spotkanie na Moim Twitterze. Bardzo bał się sesji w realu. Śniło mu się, że go ubieram i będzie służył jako dziewczyna. Podczas sesji przekonałam go, żeby położył się pod moim sedesem. W końcu okazało się, że zjadł wszystko. Wracając do domu napisał mi na WhatsAppie, że, bardzo mu się podoba i jeszcze wróci do Mnie. dobry chłopak

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 20173 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 11min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 1595MB
Language: Polish

14,99 €

ADD TO CART!

EAT MY BIG SHIT

EAT MY BIG SHIT

Today I had a toilet session with my seasoned slave. He showed up for feeding in red women's panties :). He made me laugh a lot, and I rewarded him with a lot of shit. This could also be your new diet :)

EAT MY BIG SHIT

Dzisiaj miałam sesję toaletową z moim
doświadczonym niewolnikiem . Na karmienie stawił się w czerwonych damskich majteczkach :). Bardzo mnie tym rozbawił , za to wynagrodziłam go dużym gównem. To może być również twoja nowa dieta :)

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 20173 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 13min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 1879MB
Language: Polish

15,99 €

ADD TO CART!

EAT MY SHIT 4 - BLACK BOY - mobile version

EAT MY SHIT 4 - BLACK BOY - mobile version

Your mouth is just a toilet to me. The process of turning a human into a toilet is simple. This slave is really addicted to my shit. Swallows almost anything I want. Meet my black toilet.

EAT MY SHIT 4 - BLACK BOY - mobile version

Twoje usta są dla Mnie tylko toaletą. Proces zmiany człowieka w toaletę jest prosty. Ten niewolnik naprawdę uzależnił się od mojego gówna. Połyka prawie wszystko tak jak chcę. Poznaj moją czarną toaletę.

Video Info: 640x360 Pixel @ 1986 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 19min.
Format: MOV
Category: Toilet Slavery
Size: 291MB
Language: Polish

14,99 €

ADD TO CART!

EAT MY SHIT 4 - BLACK BOY

EAT MY SHIT 4 - BLACK BOY

Your mouth is just a toilet to me. The process of turning a human into a toilet is simple. This slave is really addicted to my shit. Swallows almost anything I want. Meet my black toilet.

EAT MY SHIT 4 - BLACK BOY

Twoje usta są dla Mnie tylko toaletą. Proces zmiany człowieka w toaletę jest prosty. Ten niewolnik naprawdę uzależnił się od mojego gówna. Połyka prawie wszystko tak jak chcę. Poznaj moją czarną toaletę.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 20275 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 19min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 2736MB
Language: Polish

14,99 €

ADD TO CART!

sense control - facesitting

sense control - facesitting

My new slave and his first facesitting session at my studio.

sense control - facesitting

Mój nowy niewolnik i jego pierwsza sesja facesitting u mnie w studio.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 19661 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 11min.
Format: MP4
Category: Facesitting
Size: 1492MB
Language: Polish

9,99 €

ADD TO CART!

My shit and piss on your face

My shit and piss on your face

Scat movie. In this video you will see a human toilet that has been asking to meet me on my twitter for a month. He received permission a few days ago, drove 500 km to learn his new diet.

My shit and piss on your face

Film scat . W tym filmie zobaczysz ludzką toaletę ,która przez miesiąc prosiła o spotkanie na moim twitterze. Pozwolenie otrzymał kilka dni temu , jechał 500 km aby poznać swoją nową dietę.

Full HD Video Video Info: 1920x1080 Pixel @ 19661 kb/s
Audio Info: 2 Channels @ 128 kb/s
Length: 12min.
Format: MP4
Category: Toilet Slavery
Size: 1623MB
Language: Polish

16,99 €

ADD TO CART!